Kundereferanser

Noen av arbeidene vi er stolte av
NIVA

Nytt hovednettsted for Niva

Item har hjulpet med å lage nytt hovednettsted for NIVA, Norsk institutt for vannforskning.

Mattilsynet

Nytt hovednettsted for Mattilsynet

Item hjelper Mattilsynet med å lage nytt forbedret nettsted på plattformen Enonic XP

Cicero

Nytt hovednettsted for Cicero

Item har laget nye nettsider for Cicero, senter for klimaforskning

Ruter

Digital plattform for å tilby tjenester i sanntid

Item har bidratt med plattform og programmeringskompetanse for å utvikle Ruters digitale selvbetjeningsløsninger for bedriftsmarkedet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Et nytt ryddig, brukerorientert og slankere nettsted

Fra eget kommunikasjonsbehov til fokus på å løse brukernes oppgaver

Gjensidige

Ny oppgradert plattform med headless CMS

Item har hjulpet med å frigjøre front-end fra CMS'et slik at kunden får en smidigere verktøy for kommunkasjon på tvers av plattformer

Innovasjon Norge

Digitalisering av Innovasjon Norges tjenester

Item har vært med å forenkle og effektivisere søknadsprosessen for både søkerne og Innovasjon Norge.

Amedia

Integrasjon og løsning for strømming av direktesport

Item har i samarbeid med Amedia levert integrasjon og løsning for strømming av direktesport for web og smart TV.

Statistisk sentralbyrå

Ny nettside for statistisk sentralbyrå

Item har hjulpet SSB med Leveranse av nye nettsider på Enonic XP

Oslo Filharmonien

Digitalisering for perfekt samspill

Utvikling av webaplikasjon for effektivisering og organisering av arrangementdata, rekrutteringsprosesser og beredskapsrutiner 

Diplomis

Nytt nettsted for Diplomis

Item har utviklet nye nettsider for Diplomis på felles plattform med moderselskapet Tine

TechnipFMC

Web-basert logistikkløsning

Item har levert TechnipFMC en web-basert rollestyrt logistikkløsning for å koordinere transport og leveranse av utstyr.