Personvernerklæring for Item Consulting

Item Consulting, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.


Item etterstreber, så langt det er mulig, å unngå bruk av informasjonskapsler på nettsidene våre. Vi ønsker ikke at unødvendige dialogbokser skal forstyrre bruken av siden, og svært få vet egentlig hva de godtar.

Av og til ber vi derimot om informasjon om de som bruker sidene våre.

Behandling av personopplysninger på Item.no

Vi utvikler og vedlikeholder selv våre nettsider, som kjører på Enonic-plattform. Vår driftsleverandør for item.no er Amazon Web Services (AWS).

Vi bruker ikke informasjonskapsler som lagrer personopplysninger på item.no .

Nettstatistikk

For å kunne lage et brukervennlig nettsted, ser vi på bruksmønsteret til besøkende på våre nettsider. Informasjonen analyseres med analyseverktøyet Fathom Analytics (https://usefathom.com/compliance). Fathom Analytics bruker ikke informasjonskapsler og lagrer ingen informasjon som kan brukes for å gjenkjenne brukeren.

Søk

Item lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder, via Fathom Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som IP-adresser.

Stillingssøknader

Søknader som kommer inn via e-post lagres i Items interne systemer for ansettelse. Deretter slettes de fra Items postkasse. Søknader med tilhørende dokumenter blir liggende i Items systemer inntil beslutning er tatt om ansettelse eller ikke. Hvis kandidaten ikke blir ansatt slettes alle dokumenter umiddelbart. Hvis kandidaten er av interesse for Item på et senere tidspunkt, og vi har fått samtykke fra kandidaten om å beholde søknadspapirene, beholdes disse for en avtalt periode.

Ansettelsesprosessen

Item bruker Great People Inside som testverktøy av potensielle ansatte, som en del av ansettelsesprosessen vår. Løsningen er skybasert, og all behandling av personopplysninger finner sted i EU. Ingen data fra GPI blir lagret i andre systemer. Kun ansvarlige for ansettelsesprosessen har tilgang til løsningen.

Prosjekter

Item bruker ofte Atlassians Jira til prosjektarbeid, og da inviterer vi ofte inn våre kunder og samarbeidspartnere. For å gi tilgang til aktuelle prosjekter, registrerer vi brukere med navn og e-post. Når prosjektet eller samarbeidet avsluttes, slettes disse brukerne igjen.

Timeføring og fakturering

For å kunne fakturere kunder og samarbeidspartnere for utførte oppdrag, er de nødvendig å registrere kunder og kontaktpersoner på kundeprosjektene. Item bruker Tripletex fra Visma til dette formålet, og data lagres innen EU.

Vi lagrer ikke opplysningene lenger enn nødvendig og beholder bare de opplysningene som er nødvendig for kundeforholdet. Opplysninger om bedrifter er i utgangspunktet ikke personopplysninger, men informasjon som lagres om kontaktpersonene er personopplysninger. Kontaktpersoner slettes når de ikke lenger er relevante for dette formålet.

Endring av personvernerklæringen

Item forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen for å reflektere endringer av lover, regelverk og tekniske endringer i våre løsninger. Dersom Item endrer sin praksis vedrørende personvern kommer en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen til å gjengi disse endringene og vi oppdaterer datoen for ikrafttredelse.

Innsyn og sletting

Ønsker du innsyn eller sletting av de personopplysningene som Item Consulting har lagret om deg, kan du kontakte oss på firmapost@item.no for hjelp rundt dette.