Kundereferanser
by tatt ovenfra
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Et nytt ryddig, brukerorientert og slankere nettsted

Fra eget kommunikasjonsbehov til fokus på å løse brukernes oppgaver

Publisert

Om oppdraget

Tidsrom

2019-2020

Prosjekt

Nettside

Valgt plattform

Enonic XP

Nettside

nkom.no

Item Consulting og Netlife samarbeidet for å gi NKOM ett nytt og ryddig nettsted som bedre svarte på brukernes oppgaver

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har som overordnet mål å legge til rette for et likeverdig og sikkert tilbud av posttjenester og tjenester innenfor elektronisk kommunikasjon i Norge. Det gjør de blant annet ved å føre tilsyn med tilbyderne av disse tjenestene.

Nkom kom til oss med et nettsted fra 2012, på en utdatert versjon av Enonic. Løsningen hadde gjennom årene vokst seg til et monster med informasjon. Nettstedet bar også preg av Nkoms kommunikasjonsbehov heller enn å svare på brukernes oppgaver. Dette var Nkom klar over og ønsket hjelp med å endre.

Item Consulting og Netlife sammarbeidet for å gi NKOM høyest mulig kvalitet i alle ledd i arbeidet. Der Item er veldig sterke på teknologi er Netlife veldig sterke på innhold, grafisk design og brukerreiser.

Takket være svært dyktige og motiverte konsulenter fra Item og Netlife som tør å utfordre, og ikke minst gjengen fra Nkom med fagkunnskap og stå-på-vilje uten like, så ble prosjektet en suksess!

— Lindy Taraldsen, prosjektleder fra PwC for Nkom

Sammen har vi hjulpet Nkom med

 • Satt gode mål og funnet frem til riktige målgrupper
 • Justert visuell profil, grafisk design, interaksjonsdesign
 • Workshops om innholdsarkitektur, kjernesider og innholdsproduksjon, komplett innholdsarkitektur, skriveguide, veiledning om organisering av innholdsarbeidet
 • Spørreundersøkelse på nettsiden om toppoppgaver/Customer Carewords, intervjuer med ansatte i Nkom, intervjuer med brukere i målgruppene
 • Søkeordsanalyse
 • Testing av struktur, navigasjon og design ved hjelp av digitale verktøy og møter med brukerne
 • Prosjektledelse, rådgivning og forankringsarbeid
 • Implementering av maler og design i Enonic XP
 • Integrasjoner mot tredjeparts API-er
 • Konfigurering av servere
 • Opplæring i publiseringsløsningen

Fra eget kommunikasjonsbehov til brukernes oppgaver

I konkurransegrunnlaget skrev Nkom eksplisitt at de ønsket å bevege seg fra enveis kommunikasjon mot brukerorientering, oppgaveorientering og selvbetjening. Gjennom prosjektet fikk NKOM gradvis det nye tankesettet under huden og brukeroppgaver ble en rettesnor i alt arbeidet med å kutte gammelt og produsere nytt innhold. I dag er kunden tydelig stolte av at design, struktur og innhold har brukeren i fokus.

Heftig innholdsjobb

Nkoms nettsted hadde gjennom årene vokst seg digert, og brukerne hadde problemer med å finne det de var på jakt etter. Gjennom flere workshops sammen fikk vi dannet et godt grunnlag for å jobbe med ny innholdsarkitektur og total gjennomgang av alt innhold. Vi ble tidlig enige om et mål om 80 % mindre innhold.

Ved hardt og systematisk arbeid klarte Nkom å nå dette målet. Tekstene som i dag finnes på nkom.no er i stor grad skrevet fra bunnen og holder høy kvalitet. Ikke minst: Alt innhold forsøker å løse brukerne oppgaver.

Implementering av komponentbibliotek

Item mottok det ferdige designet av nettstedet fra Netlife i designverkøtyet Figma.

Etter en analyse av designet, ble det først utviklet et bibliotek av frontend-komponenter som kan gjennbrukes i alle sidemalene. Ved å utvikle hver komponent i isolasjon i Storybook, kan man sikre at komponenten blir robust og virker i forskjellige omgivelser.

Hver komponent ble også utviklet og testet med tanke på universell utforming og progressive enhancement. Progressive enhancement er et prinsipp om at en nettside skal være god å bruke selv med css og JavaScript slått av. Og når man slår på css og JavaScript blir siden stegvis enda bedre å bruke. Denne tankegangen lar oss bygge nettsteder som vil fungere i veldig gamle nettlesere, eller om en bruker har ønsket å slå av JavaScript i nettleseren, siden man alltid kan falle tilbake til å vise ren html som gir en god opplevelse uavhengig.

Implementing av Enonic-applikasjon

Når komponentbiblioteket var ferdig, kunne vi gå over til å jobbe med Enonic for fullt. Fokus her er å lage innholdstyper som er lette og logiske for kunden å produsere innhold med.

Malverket ble utviklet med universell utforming som første prioritet. Det er veldig viktig for oss at alle brukere skal få en fullverdig og god opplevelse av nettstedet.

Det var også viktig for kunden å få en viss form for fleksibilitet til å kunne endre på hvilke komponenter som vises på en gitt side, så benyttet oss av kjernefunksjonalitet i Enonic XP for å dele sidene opp i mindre deler som kunden kan flytte på og konfigurere individuelt.

Vi ønsker også at all kode vi leverer skal være veldig robust. Den skal være veltestet og skrevet på en sånn måte at sjansen for feil er veldig liten.

Vi benytter TypeScript til serverside-kode i Enonic XP, i stedet for JavaScript. Dette gir kunden store gevinster, både gjennom raskere utviklingshastighet og robusthet i den ferdige applikasjonen. Item er også involvert i utvikling av open source-biblioteker for funksjonell programmering i TypeScript for Enonic XP, noe som gir kunden ekspertise og kodekvalitet i en helt egen klasse.

Prosjektet ble levert innenfor budsjett og tidsfrist.

Planer videre

NKOM sine nettsider forvaltes og utvikles kontinuerlig videre og står sentralt i kommunikasjonsarbeidet fremover. Item og NKOM vil fortsette det gode samarbeidet for å sørge for at nettsidene fremstår på den aller beste måten for brukerne av nettsiden

Ønsker du vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med oss 

Erik Borse

Kundeansvarlig / Rådgiver
(+47) 951 78 616
erik.borse@item.no