Kundereferanser
dykker som gjør forskningsarbeid
NIVA

Nytt hovednettsted for Niva

Item har hjulpet med å lage nytt hovednettsted for NIVA, Norsk institutt for vannforskning.

Publisert

Om oppdraget

Prosjekt

Nettside

Nettside

niva.no

Valgt publiseringsløsning

Enonic

Lansering

juni 2023

NIVA er norges ledende institutt innenfor vann og miljø. De har et viktig samfunnsoppdrag med å dele sitt viktige forskningsarbeid. 
Item fikk sammen med byrået Hyper tilliten til å utforme ny visuell identitet og nye nettsider, hvor Hyper var ansvarlig for identitet og Item for nettsider.

NIVA sine nettsider er den viktigste plattformen for å synliggjøre sitt viktige arbeid mot sine målgrupper. Formidling og synliggjøring av forskningsarbeid på nett er like vanskelig som det er viktig. Med mange ulike innholdstyper, innholdsskapere og ulike digitale kilder gjør kommunikasjonsarbeidet krevende. Item har hjulpet Niva med løsninger som svarer på disse utfordringene.

Hva har vi hjulpet Niva med?

  • Innsikt og kartleggingsarbeid
  • Design og brukeropplevelse
  • Frontend og backend utvikling
  • Enonic CMS
  • Integrasjoner
  • Rådgivning og prosjektledelse
  • Testing og kvalitetssikring

Innsikt og kartleggingsarbeid

Vi innledet prosjektet med et forprosjekt hvor vi ble vi godt kjent med Niva og deres daglig virke. Vi hadde mange gode arbeidsmøter og workshops hvor vi jobbet med kvalitativ og kvantitativ innsikt.

Vi identifiserte målgrupper og brukeroppgaver samtidig som vi kartla både deres utfordringer og mulighetsrom for forbedringer. Dette arbeidet la også et godt grunnlag for kjemi og teamarbeid videre i prosjektet.

Design og brukeropplevelse

Det viktigste for nettsider er at de skal oppføre seg på brukernes premisser og skal gi rett informasjon til rett tid. For Niva sine målgrupper er det spesielt viktig å tilby gode relasjoner mellom innholdet og ha flere veier inn til samme innhold, da brukerne har ulike forutsetniger for å finne svaret på sin oppgave.


Nettsidene er designet i et modulært oppsett med et fleksibelt malverk og publiseringsløsning i bunn. Dette gjør at man som nettredaktør kan bygge opp sider og koble sammen ulikt innhold på en effektiv og relevant måte for brukerne. Dette gir også nettredaktører et verktøy for å dekke fremtidige kommunikasjonsbehov på en mer effektiv og brukervenlig måte hvor de kan sette opp både artikler og områdesider med tilhørende navigasjon.

Vårt nye publiseringsverktøy er en gamechanger med tanke på fleksibilitet til å forme nettsiden slik vi ønsker det. Vi er også godt fornøyde med at våre integrasjoner og skreddersydde løsninger er mer robuste og effektive. 

— Gunnar Omsted, Seniorrådgiver i NIVA

Innhold og digital rådgivning

Arbeid med innhold er noe av det viktigste man gjør for å skape gode brukerorienterte nettsider. Item har gjennom hele prosjektløpet bistått med rådgivning knyttet til struktur og innhold. I dette samarbeidet har vi etablert gode retningslinjer for hva som viktig å tenke på i arbeidet med produksjon av innhold til nettsidene.

Utviklet på Enonic CMS

Niva brukte Enonic XP på sine gamle websider og var fornøyde med plattformen og hvordan den var å jobbe med for webredaktørene. De valgte dermed å gå videre med denne også for de nye sidene.

Integrasjoner

Det er Item som har utviklet Azure AD integrasjonen til Enonic – som vi også benytter hos NIVA – for å synkronisere brukere og grupper. Alle publikasjonene forskerene har produsert hentes gjennom integrasjon med Cristin (Norsk Vitenarkiv) og vises på den enkelte forskers ansattside. De ansattes kontaktinformasjon og stillingsbeskrivelse hentes fra en integrasjon med CV Partner, og sammenstilles med Cristin-informasjonen. Det er også laget en integrasjon med Webcruiter for å liste ut ledige stillinger.


Universell utforming

Viktigere og viktigere blir det at nettsider skal være utformet i tråd med universell utforming, det er noe vi har hatt fokus på i alle deler av prosjektet slik at design, innhold og teknisk malverk tilfredstiller alle lovpålagte WCAG krav. Dette er også med å bidra til bedre brukeropplevelse og organisk synlighet av nettsiden.


Slik jobber Item med universell utforming

Vi er veldig fornøyde med å ha valgt ITEM som utvikler. De har levert kvalitet, holdt frister og vært hyggelige å samarbeide med

— Mari Solerød, kommunikasjonsleder i NIVA.

Planen for videre arbeid

Niva sine nye nettsider er under kontinuerlig utvikling og står sentralt i kommunikasjonsarbeidet fremover. Item og Niva vil fortsette det gode samarbeidet for å sørge for at nettsidene fremstår på den aller beste måten for brukerne av nettsiden.

Ønsker du vite mer?

Har du spørsmål om prosjektet eller lurer på om vi kan hjelpe din bedrift? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Erik Borse

Kundeansvarlig / Rådgiver
(+47) 951 78 616
erik.borse@item.no