Tjenester
Universell utforming tekstplakat

Oppfyller ditt nettsted de lovpålagte kravene for universell utforming?

Item hjelper deg slik at du har alt på stell. 

Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsevne. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger definerer minimumskravene for alle nettløsninger. Manglende universell utforming fører til at mange brukere stenges ute fra tjenesten, mens en godt universelt utformet løsning gir en bedre brukeropplevelse for alle brukere.

Kravene for universell utforming

Kravene til universell utforming er definert i standarden WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines). Kravene er delt inn i kategorier:

 • mulig å oppfatte

 • mulig å betjene

 • forståelig

 • robust

Alle krav er kategorisert med prioriteringsgrad - A, AA og AAA - der A er høyeste prioritet. I Norge må alle kravene med prioritet A og AA oppfylles.

Fra 1. februar 2023 trådde EUs webdirektiv (WAD) i kraft, og gjelder for alle virksomheter i offentlig sektor. De nye kravene er definert i WCAG 2.1. I tillegg plikter offentlige virksomheter å ha en tilgjengelighetserklæring på plass på sine nettsider.

Difi kontrollerer at kravene følges ved å føre tilsyn.

I Item er universell utforming en selvsagt del i alle våre utviklingsprosjekter

 • Designet av løsningene må støtte universell utforming. Interaksjonsdesignere må forholde seg blant annet til krav relatert til motorikk og klikkeflater når de utformer navigasjonskonsept, skjema og arbeidsflyt.

 • Designere må blant annet ta hensyn til krav til kontrast og bruk av farger

 • Utviklere må jobbe tett med designerne for å sørge for at designet er i henhold til kravene til universell utforming

 • Løsningen må kodes slik at den innfrir kravene i WCAG 2.1 og tilgjengeliggjør løsningen for skjermlesere

 • Utviklere kjører alltid kodegjennomgang på hverandres kode, og WCAG-kravene kontrolleres alltid som en del av gjennomgangen

 • Som en del av systemtesten bruker vi en rekke verktøy for å teste at sidene som leveres er riktig implementert. Eksempler på verktøy vi bruker i Microsoft Accessibility Insights, axe DevTools og skjermlesere

 • Automatiserte tester er også et godt verktøy der det er hensiktsmessig å teste universell utforming

Webredaktører har et stort ansvar for universell utforming. Det hjelper ikke at publiseringsverktøyet har godt støtte for universell utforming, dersom den som publiserer innhold ikke bruker det riktig. Eksempler på dette er korrekt bruk av struktur på overskrifter, teksting av videoer, forklarende tekster til bilder og lenker som er mulig å forstå i den sammenhengen de står i. Språket bør også være enkelt og forståelig (klarspråkprinsippene).

Det bør gjøres jevnlige stikkprøver av sidene som produseres, for å kontrollere at sluttproduktene faktisk følger kravene til universell utforming.

Vi hjelper deg med

Gjennomgang og rapport

Item tilbyr en gjennomgang og analyse av nettstedet ditt for å kontrollere at kravene i WCAG-standarden er oppfylt. Vi lager en detaljert rapport over funn, sammen med informasjon om hva som skal til for å oppfylle kravene i WCAG 2.0 og WCAG 2.1.

Tilgjengelighetserklæring

For offentlige virksomheter tilbyr vi også bistand i forbindelse med utfylling av tilgjengelighetserklæringen som har vært obligatorisk å tilgjengeliggjøre siden 1. februar 2023.

Tilgjengelighetserklæring på uutilsynet sine sider

Workshops 

Item kjører workshops for webredaktører, med tema som hvordan produsere innhold som er universelt utformet, hvordan passe på at kvaliteten blir ivaretatt over tid og hvordan selv teste innholdet opp mot kravene.

Item kjører også workshops for utviklere i universell utforming. Fokus er på korrekt bruk av semantikk.

Trenger du hjelp med universell utforming?

Ta kontakt med oss 

Erik Borse

Kundeansvarlig / Rådgiver
(+47) 951 78 616
erik.borse@item.no

Tom Arild Jakobsen

Tech lead
(+47) 408 29 232
tom@item.no