Kundereferanser
maskinelt innhøsting sett ovenfra
Cicero

Nytt hovednettsted for Cicero

Item har laget nye nettsider for Cicero, senter for klimaforskning

Publisert

Om oppdraget

Prosjekt

Nettside

Nettside

Cicero.oslo.no

Lansering

2022

Valgt CMS

Enonic

CICERO Senter for klimaforskning er Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning, som utvikler og formidler ny kunnskap til de som jobber for å løse klimaproblemet. Cicero sin virksomhet drives gjennom forskning, utredning og rådgivning om klimarelaterte nasjonale og globale miljøspørsmål.

Cicero sine gamle nettsider hadde flere utfordringer, både på det tekniske samt design og innhold. Hovedutfordringen var at innholdet var fragmentert og lite synlig. Noe som gjorde det vanskelig for brukerne å finne relevant innhold.

Item fikk sammen med byrået Hyper oppdraget med å lage Cicero sitt nye hovednettsted.

Hva har vi hjulpet Cicero med?

  • Innsikt og kartleggingsarbeid
  • Design og brukeropplevelse
  • Frontend og backend utvikling
  • Enonic CMS
  • Integrasjoner
  • Digital rådgivning
  • Testing og kvalitetssikring

Innsikt og kartleggingsarbeid

Vi innledet prosjektet med et forprosjekt hvor vi satt oss godt inn i Cicero sin oppgave og deres daglig virke. Forprosjektet besto av innsiktsarbeid hvor vi jobbet med kvantitativ og kvalitativ innsikt.

Mye av den viktigste innsikten fikk vi gjennom Cicero sine egne forskere som bidro med dybdekunnskap og tung erfaring inn i kartleggingsfasen. Dette gjorde at vi var i stand til å lage et konsept for nettsidene som svarte godt på målgruppens mange og ulike behov.

Design og brukeropplevelse

Det viktigste for nettsider er at de skal oppføre seg på brukernes premisser og skal gi rett informasjon til rett tid. For Cicero sine målgrupper er det spesielt viktig å tilby gode relasjoner mellom innholdet da svaret på hva brukerne ønsker å finne kan ligge under flere ulike innholdstyper.

Designkonsept

Vi laget design og malverk som la til rette for at brukerne finner flere veier inn til samme innhold, og laget tematiske landingssider som samlet innhold fra ulike innholdstyper og eksterne kilder.
Dette gjorde at prosjekter, publikasjoner, artikler og forskere kunne presenteres dynamisk sammen i ulike relevante kontekster for brukerne. Dette gjorde at arbeidet til nettredaktører ble mere effektivt og målgruppen fant lettere det de søkte etter.

Designet vi laget til nettsidene var fokuset å lage det så enkelt og funksjonelt som mulig i henhold til Cicero sin designprofil, 
ingen bruk av unødige design eller dekorasjon som ikke har noe funksjon.

CMS plattform

Cicero hadde behov for SSO (single sign-on) da de har mange innholdsskapere og bidragsytere som webredaktører og forskere. Enonic XP ble valgt som CMS plattform fordi den støtter SSO og er gunstig priset i tillegg til å være veldig utbredt og har stor fleksibilitet.

Integrasjoner

Det er Item som har utviklet Azure AD integrasjonen til Enonic, som vi også benytter hos Cicero, for å synkronisere brukere og grupper. Alle publikasjonene forskerne har produsert hentes gjennom integrasjon med Cristin (Norsk Vitenarkiv). Ansatt informasjon hentes gjennom integrasjon med HR systemet Maconomy og vises sammenstilt med Cristin-data  på den enkelte forskers ansattside. 
Det er også laget en løsning med HighCharts så webredaktører kan lage infografikk og presentere de på websiden.

Item var veldig løsningsorienterte. Alt gikk veldig smooth og vi opplevde egentlig ingen utfordringer

— Christian Bjørnæs, Kommunikasjonsdirektør i Cicero

Lansert men aldri ferdig

Cicero sine nye nettsider er under kontinuerlig utvikling og står sentralt i kommunikasjonsarbeidet fremover. Item og Cicero vil fortsette det gode samarbeidet for å sørge for at nettsidene fremstår på den aller beste måten for brukerne av nettsiden.

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med oss

Erik Borse

Kundeansvarlig / Rådgiver
(+47) 951 78 616
erik.borse@item.no