ordsky forskning

Forskningsinstitutter

Item har de siste årene jobbet sammen med flere forskningsinstitutter og har fått god kunnskap om bransjen. Dette er en bransje vi ønsker å bidra til å løfte fram i den viktige klima- og samfunnsutviklingen vi står foran.

Har dere behov for en ny eller forbedret nettside?

Vi har veldig lyst til å hjelpe dere.

Item har er et team med bred erfaring fra arbeid med forskningsbransjen, som brenner for å bidra til synliggjøring av det viktige forskningsarbeidet som gjøres for samfunnet vårt.

Kommunikasjon og formidling av forskningsrelatert innhold er like vanskelig som det er viktig, og nettsider er en av de viktigste kanalene for å nå ut. Med mange ulike innholdstyper, som for eksempel prosjekter, publikasjoner, ansattprofiler, forskningsgrupper og tjenester, kan dette være krevende innhold å strukturere til gode brukerreiser for alle aktuelle målgruppene. Det er utfordrende med tanke på at innholdet kommer fra ulike digitale kilder, samtidig som det skal presenteres slik at det treffer riktige målgrupper på riktig måte.

Vi i Item har jobbet med forskningsinstitutter og andre lignende virksomheter og har opparbeidet oss kunnskap og løsninger som bidrar til at disse i større grad har fått utnyttet potensialet i sine digitale kanaler.

Referanser

Vi har gjennomført flere prosjekter med ulike virksomheter innen forskningsbransjen, og for tiden er vi også involvert i flere pågående prosjekter. 


NIVA nytt hovednettsted

Cicero nytt hovednettsted

Noen av de viktigste utfordringene vi har hjulpet til med

post-it workshop
Workshop med Niva. foto: Jonas Giæver


Innsikt og forprosjekt

Vi starter alle våre prosjekter med en innledende fase som gjør oss i stand til å gjøre kvalifiserte valg for veien videre. Vi hjelper til med å kartlegge å prioritere behov om til konkrete løsningsforslag med tilhørende beskrivelser og prisestimater. I denne fasen fasiliterer vi gjerne workshops og annet innsiktsarbeid ved behov.

Struktur og brukeropplevelse

Nettsiden skal oppføre seg på brukernes premisser og skal gi rett informasjon til rett tid. Basert på innsikt, erfaring og kundens kompetanse sørger vi for å skape brukervennlige nettsider. Vi hjelper til med å strukturere informasjon slik at nettsidene svarer opp målgruppens behov. Vi designer nettsider som skal gi verdi for menneskene de er til for. Vi har sterkt fokus på at nettsidene overholder kravene for universell utforming.

Fleksible integrasjoner

Fleksible integrasjoner mot Cristin, CV partner og andre eksterne løsninger, gjør at man som redaktør kan bestemme hvilket innhold som skal vises og hvor det skal vises.Ulike innholdstyper kan kategoriseres og presenteres samlet på samme side. Et eksempel på dette er en temaside hvor relevante prosjekter, forskere, publikasjoner, artikler og arrangementer kan vises samlet, for å skape gode brukerorienterte oversiktssider for ulike målgrupper. Et annet eksempel er en profilside for en ansatt, hvor relaterte publikasjoner, prosjekter og artikler legges til, uten at personen selv trenger å manuelt oppdatere profilsiden sin.

Fleksibelt malverk

En modulær tilnærming til innholdsproduksjon, gjør det enklere og mer fleksibelt å bygge redaksjonelt innhold med ulike innholdsblokker, i motsetning til mer rigide og statiske sidemaler. Malverket har muligheter for å bygge egne områder med undersider og tilhørende internnavigasjon. Dette gjør at man i stor grad har en løsning som kan dekke også fremtidige forretnings- og kommunikasjonsbehov, uten at det er nødvendig med nytt design eller utvikling.

Vårt nye publiseringsverktøy er en gamechanger med tanke på fleksibilitet til å forme nettsiden slik vi ønsker det. Vi er også godt fornøyde med at våre integrasjoner og skreddersydde løsninger er mer robuste og effektive

— Gunnar Omsted, Seniorrådgiver i NIVA

Vi kan hjelpe dere med:

Kartlegging og innsiktsarbeid

Er dere usikker på hvor dere skal starte eller hvordan dere skal prioritere deres jungel av innhold for brukerne? Det kan vi hjelpe dere med å finne ut av. Vi kan hjelpe dere med: 

 

 • Estimere, prise og anbefale løsninger for deres virksomhet
 • Kartlegge brukerbehov 

 • Workshop og kartlegging av intern kunnskap, behov og ønsker.
 • 
Forprosjekt for å verifisere konsepter og hypoteser gjennom prototyper og brukertesting

Design av nettside

Vi kan hjelpe dere med å designe brukerorienterte nettsider og løsninger for deres målgrupper. Enten om dere er i startfasen og vil lage noe nytt eller ønsker å videreutvikle og forbedre en eksisterende nettside eller tjeneste.

 

 • Design og malverk til nettsider

 • Designsystem
 • Design av web tjenester og applikasjoner
 • Digital profil
 • Strukturskisser, wireframes, prototyping og brukertesting
 • Informasjonarkitektur- og innholdsstruktur

 • Design rådgivning

 

Digital innholdsrådgivning

Når man skal produsere innhold som skal treffe godt mot målgruppens behov er det en del ting man bør ha kjennskap til. Vi kan hjelpe dere med:

 

 • Universell utforming

 • Teknisk søkemotoroptimalisering

 • Gode prinsipper for struktur og prioritering av ulike typer innhold 

 • Publiseringsguider

 • Redaksjonell rådgivning og kurs i publiseringsløsninger

Universell utforming av deres nettside

Vi hjelper dere med å lage nettsider som overholder alle lovpålagte krav for universell utforming.

 

 • Teknisk UU: tilrettelegge kode etter WCAG krav

 • Design og utforming: farger, design og struktur etter WCAG krav
 • Innhold: redaksjonell rådgivning for universelt utformet innhold.
 • Tilgjengelighetserklæring

 

Hvordan vi jobber med universell utforming

Helsesjekk av deres nettside

Vi kan hjelpe dere med en helsesjekk av deres eksisterende nettside slik at dere får en status på hvordan deres nettside presterer. 

 

Hva sjekkkes?

 

 • Teknisk tilstand
 • Svakheter
 • Nettsidens hastighet
 • Søkemotoropptimalisering
 • Design
 • Tilgjengelighet og universell utforming

 

Les mer om hva som testes og hvordan resultatene regnes ut her:https://web.dev/vitals/

 

Valg av teknologi, plattform eller CMS

Er dere usikker på hvilken plattform eller teknologi dere bør velge? Det er vanskelig å beslutte plattform og teknologivalg uten tilstrekkelig kunnskap om de ulike mulighetene. Det er uansett noen ting som det er lurt å gjøre seg opp en mening om før man gjør en beslutning av teknologivalg:

 

 • Hva er deres målsetting og behov?

 • Hva er det viktigste nå? Hva er deres fremtidige behov? 

 • Videreutvikle eksisterende eller bygge nytt?

 • Behov for integrasjoner med andre systemer?

 • Noe konkret funksjonalitet løsningen må håndtere?

 

Ta kontakt med oss om dere ønsker rådgivning rundt valg av teknologi.

Høres dette interessant ut?

Enten dere har konkrete planer om å gjøre noe med deres nettsider eller bare planlegger for fremtiden vil vi gjerne snakke med dere.Ta kontakt med oss så kan vi fortelle dere litt om hva vi kan tilby dere.

Erik Borse

Kundeansvarlig / Rådgiver
(+47) 951 78 616
erik.borse@item.no