Kundereferanser
folk som går sett ovenfra
Statistisk sentralbyrå

Ny nettside for statistisk sentralbyrå

Item har hjulpet SSB med Leveranse av nye nettsider på Enonic XP

Publisert

Om oppdraget

Tidsrom

2019-2023

Prosjekt

Nettside

Plattform

Enonic XP

Nettside

ssb.no

SSB har hovedansvar for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet og publiserer daglig statistikk og analyser på www.ssb.no. Rundt 875 medarbeidere bidrar til at samfunnsdebatt og – styring er basert på best mulig informasjon og fakta.SSB Oslo har 552 ansatte og Kongsvinger 323 samt innleide konsulenter, midlertidige ansatte og besøkende.
SSB hadde benyttet Enonic CMS 4.7 siden 2013 som en sentral del nettstedet www.ssb.no. Enonic satt end-of-life for CMS 4.7 til 2021. SSB var fornøyde med Enonic og ønsker derfor å gå over til Enonic XP. Den gamle CMS’en kjørte på egen infrastruktur i SSB lokaler (on-prem.), men ved denne overgangen ønsket de å anskaffe cms som en skytjeneste (SaaS).Oppdraget bestod i å etablere SSB sin nye publiseringsløsning, Enonic XP, i Enonic Cloud som en SaaS tjeneste og å levere spesialistkompetanse for å utvikle ssb.no på ny Enonic XP plattform.

Beskrivelse av behov

SSB publiserer offisiell statistikk hver dag. Det er de dagene SSB slipper økonomiske nøkkeltall de har mest trafikk. De har på det meste hatt 2300 forespørsler/sekund, men har aldri slitt med ytelse. Det var dermed viktig at skytjenesten Enonic XP Cloud kunne levere ytelsen som SSB har behov for.  Det var også viktig for SSB at tilbudte konsulenter var lokalisert i Norge. Dette for å kunne jobbe optimalt i smidige team på tvers av kunde/leverandør. Lokal tilhørighet var ikke minst også viktig ettersom de så for seg at leverandøren skulle stille med eksperter og mentorer som skulle overføre sin kunnskap til kundens ansatte. Etter en offentlig anbudsrunde med flere tilbydere så vant Item kontrakten ved å skille seg ut på kompetanse og kvalitet på tilbudte konsulenter.

Beskrivelse av løsningen

Item har hjulpet SSB med Leveranse av Enonic XP Cloud plattformen (kontraktspartner) og tekniske spesialister og mentorer til å utvikle SSB sine nye nettsider på ny plattform og å bygge opp den interne kompetansen hos SSB.All funksjonalitet fra forrige CMS utvikles på nytt på Enonic XP i tillegg til utvikling av ny funksjonalitet. Alt utvikles med nytt design i henhold til SSB sitt designsystem. Alle komponenter og biblioteker skrives i javascript eller typescript. Komponenter og design lages med React, og noen lages i et eget designkomponent-bibliotek. Komponentene skrives i HTML5 og SASS. Integrasjon mot SSBs forskjellige datatjenester er satt opp på nytt. Innholdstyper og innholdstukturer ble planlagt og laget på nytt. Som metodikk er det Scrum/smidig utvikling for planlegging, estimering og gjennomføring. Det jobbes på tvers av utvikling- og kommunikasjonsavdelingen for å planlegge og utvikle den best mulige løsningen for både interne og eksterne brukere av ssb.no.Item overfører samtidig vår kunnskap til SSB så de etter hvert har den kompetansen de trenger til å klare seg uten innleide konsulenter.

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med oss

Erik Borse

Kundeansvarlig / Rådgiver
(+47) 951 78 616
erik.borse@item.no