Kundereferanser
ung dame skriver på datamaskin
Gjensidige

Ny oppgradert plattform med headless CMS

Item har hjulpet med å frigjøre front-end fra CMS'et slik at kunden får en smidigere verktøy for kommunkasjon på tvers av plattformer

Publisert

Om oppdraget

Tidsrom

2018-pågående

Leveranser

API, migrering, arkitektur

Gjensidige Forsikring ASA er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som har tilbudt forsikringstjenester i mer enn 200 år.

Beskrivelse av utfordringen

Gjensidige har et designsystem for web som består av react-komponenter, som for eksempel knapper, input-felt, også videre, som kan benyttes av alle frontend-løsninger i Gjensidige. De ønsket en lignende løsning for det innholdet som ble produsert av CMSet. Utfordringen ble å fristille frontend fra content. De ønsket rene react-komponenter som CMSet kunne bruke til frontend, men dette var ikke noe CMSet var tilrettelagt tilstrekkelig for på det tidspunktet. Item måtte bistå i å utvikle en løsning der CMSet kunne ta i bruk moderne frontend rammeverk, samt utvikle en XP-app. Slik kunne vi benytte løsningen på tvers av alle Gjensidiges sider for å bygge innhold som ikke er egne apper, men som blir lagt til av redaktører i CMSet. Gjensidige har kunder på tvers av de nordiske landene, og alle nettsidene man besøker er bygget på samme system. Da Enonic sluttet å supportere Enonic CMS, måtte Item bistå i prosessen som gjaldt å oppgradere Gjensidiges løsning til Enonic XP. Dette ble gjort på Gjensidige.no, Gjensidige.dk og Gjensidige.se, samt alle de skandinaviske sidene til Gouda, inkludert Finland.

Beskrivelse av løsningen

Gjensidige har behov for en felles plattform for de åpne redaktørstyrte sidene som skal brukes av alle hoveddomenene under Gjensidige. Dette innebærer CMS, hosting i sky og en frontend som er bygget på moderne web-teknologi. Som en løsning på utfordringen over, valgte vi å utvikle et API for å muliggjøre kommunikasjon mellom CMSet og react-komponentene. Dette APIet mottar forespørsler fra CMSet om å hente en react-komponent fra et Content Delivery Network (CDN) og rendre det med innhold fra CMSet. Dette resulterer i at vi ikke er avhengige av CMSet for å utvikle frontend. Gjensidige.dk og Gjensidige.se er på denne løsningen idag, mens Gjensidige.no blir lansert med dette på et senere tidspunkt. I dag er CMSet delvis headless, men dette er et pågående prosjekt, som Item er en del av, og videreutvikling og hovedmålet er å fristille CMS og frontend fullstendig for å gjøre CMSet headless. Som løsningen på utfordringen ved å bytte til Enonic XP, ble det valgt å gjøre en migrering. Resultatet ble at vi måtte oppgradere all CMS-data og tilpasse dataene på nytt i XP. Vi benyttet Cms2XP, som er et verktøy for migrering av data fra CMS til XP. Data ble migrert til XP 6.15, og senere ble løsningen oppgradert videre til versjon 7.x Vi bistod med å planlegge og sette opp ny XP-arkitektur på en Windows-plattform. For arkitektur ble puppet script brukt for å rulle ut servere og siter, der servere lå hos Evry. Vi jobbet med å planlegge hvordan den gamle XSLT-løsningen i Enonic CMS skulle lages på nytt i Javascript og XP. Vi samarbeidet i team med Gjensidiges utviklere for å lage løsningen, og det ble gjort testing og avklaringer underveis. Goudas sider ble lansert etter cirka ett år. Gjensidiges sider ble lansert senere.

Verdi for kunden

Verdien ved Item sin jobb med å frigjøre front-end fra CMS'et er at kunden får en smidigere hverdag der alle viktige komponenter kan kommunisere på tvers av plattformer. Dette forenkler hverdagen til redaktører, designere og utviklere. Kunden får tilgang på en toppmoderne webløsning. Gjensidige har en komplisert arkitektur med innlogging for kunder for forsikringshandel og forsikringssaker, og de må derfor ha et stort fokus på brukervennlighet, ytelse og sikkerhet. Gjensidiges behov ble møtt og utfordringen løst, noe som har tilrettelagt for en enklere hverdag for de som både jobber i og de som bruker løsningen daglig.

Ønsker du å vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med oss

Thomas Klaesson

Salgsansvarlig
(+47) 907 03 934
thomas.klaesson@item.no