Bloggen
tilgjengelighetserklæring illustrasjon figur
Nyhet

Tilgjengelighetserklæring på nettsteder

I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1. februar 2023.

Publisert

Du bør starte med den viktigste jobben allerede nå, med å sette deg inn i kravene og få oversikt over løsningen din om hvordan dere ligger an. Minstekravene er de 35 som gjelder fra før, i tillegg til de 12 nye som gjelder fra februar 2023.

Tilgjengelighetserklæringen må være på plass på nettsteder innen 1. februar 2023.

Les om tilgjengelighetserklæring på uutilsynet sine sider:

Tilgjengelighetserklæring

Vi kan hjelpe deg med videre arbeid

  • Utfylling av søknad for tilgjengelighetserklæring
  • Analyse av dagens nettsted


  • Teknisk UU: tilrettelegge kode etter WCAG krav

  • Design og utforming: farger, design og struktur etter WCAG krav
  • 
Innhold: redaksjonell rådgivning for universelt utformet innhold.
  • workshops for nettredaktører og utviklere 
Publisert