Bloggen
Item + mattilsynet logo
Nyhet

Item skal digitalisere Mattilsynet

Sammen med våre venner i Netlife og Conteir skal Item planlegge, bygge og levere Mattilsynets eksterne og interne digitale tjenester de neste 4 årene.

Publisert

Matilsynets forretningsmål

  • sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann
  • fremme god helse hos planter, fisk og landdyr
  • fremme god dyrevelferd og respekt for dyr
  • fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele matproduksjonskjeden
  • ivareta miljøvennlig produksjon
  • ivareta hensynet til aktørene langs hele matproduksjonskjeden, herunder markedsadgang i utlandet

Mattilsynets eiere er Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Nettløsningene skal bli en integrert del av Mattilsynets kjernevirksomhet, og oppdraget skal legge til rette for at arbeidsinnsatsen som brukes på regelverk, tilsyn og veiledning skal kunne gjenbrukes i flere verktøy og kanaler. De nye løsningene skal tilpasses behovene til målgruppene, og oppdraget kommer til å kreve ekstensivt innsiktsarbeid som våre dyktige venner i Netlife skal gjøre. Item skal levere all teknologi og utviklingsarbeid for tjenestene. Løsningene skal bygges på Enonic XP plattformen. 

Vi gleder oss til å bistå enda en viktig samfunnsaktør i sin digitaliseringsstrategi!

Hjelp med digitalisering?

Ta kontakt med oss 

Erik Borse

Kundeansvarlig / Rådgiver
(+47) 951 78 616
erik.borse@item.no
Publisert