Til hovedinnhold
Firma: Yara Praxair
Logo Yara Praxair

Yara Praxair benytter Items Plugin mellom IBM Notes og Software Innovation

Logo Yara Praxair

Yara Praxair leverer gass til alle formål i Skandinavia. I Norge i mars 2012 innførte de sak- og dokumenthåndteringsløsningen 360° fra Software Innovation. Item har levert en plugin som integrerer 360°med Yara Praxairs Email system, IBM Notes.

 Software Innovation 360° er bygget på Microsoft Sharepoint og er tilpasset integrasjon med Outlook. Yara Praxairs Email system er IBM Notes og dette har i utgangspunktet ingen integrasjon mot 360°. "Integrasjon var et viktig krav i kravspesifikasjon til et nytt dokumenthåndteringssystem, og vi anser det som en helt nødvendig del av et slikt system, ettersom mye virksomhetskritisk dokumentasjon kommer i mail" uttaler Mette Marie Krebs, Systemeier 360°.

Yara Praxair valgte å kjøpe «Plugin» fra Item fordi denne gjør at:
Mail kan lagres rett til 360 fra Notes, enten ved hjelp av høyreklikk eller drag & drop
Dokumenter kan sendes direkte fra 360 som link eller vedlegg i mail.
Mailer som er arkivert i 360 får et lite merke i margen.
Gevinster ved mailintegrasjon:
Virksomhetskritisk informasjon og dokumentasjon blir ivaretatt og tilgjengeliggjort i vårt dokumenthåndteringssystem.
Søkemotoren i 360 gir god søkbarhet i alle mail.
Ansatte kan enkelt dele informasjon, og vi ser økt effektivitet og mindre tidsbruk på søk og deling av informasjon/dokumentasjon mottatt pr mail ved at dette er tilgjengelig i 360,   istedenfor i hver enkeltes mailboks.
Det er enklere for brukere å komme i gang med 360 når det er tett integrert med mailsystemet.
Samarbeid og utvikling med Item
"Vi har hatt et meget godt samarbeid med Item, som både er kunnskapsrike, lydhøre og effektive. Våre endringsønsker har blitt implementert fortløpende, og vi er meget godt fornøyd med kvaliteten på produktet" sier Mette Marie Krebs.

Kontakt oss

Vil du kontakte oss kan du sende mail på firmapost@item.no .

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev:

Meld meg på / Meld meg av