Til hovedinnhold
Firma: Seatrans
Logo Seatrans

Seatrans knytter organisasjonen tettere sammen med skyløsning

Logo Seatrans

Seatrans Ship Management bedrer samhandling og effektivitet gjennom å knytte skip og land tettere sammen med ny skyløsning.

Seatrans Ship Management AS er et selskap i Seatrans gruppen. Selskapet har driftsansvar (bemanning, teknisk vedlikehold, QHSE, forsikring, byggeoppsyn, ol) for 20 skip innenfor kjemikalietank, offshore (CSEM) og linjefart. De holder og videreutvikler et markedsledende sikkerhets- og kvalitetsnivå innenfor sin virksomhet. Majoriteten av flåten er eiet av Seatrans gruppen, men selskapet betjener også eksterne kunder. Selskapet har 37 ansatte på land og sysselsetter 440 sjøfolk. Hovedkontoret ligger i flotte omgivelser på Hop ved Bergen, samlokalisert med de øvrige selskapene i Seatrans gruppen.

For å oppnå ønsket effekt og ROI av en ny og moderne samhandlingsløsning i skya kreves det en endring i arbeidsmåte. Seatrans valgte å benytte Item Consultings metodikk og konsulenter for å sikre en vellykket innføring av løsningen.

Kontakt oss

Vil du kontakte oss kan du sende mail på firmapost@item.no 
eller kontakt en av oss https://item.no/ansatte