Til hovedinnhold
Firma: Filharmonien
Logo Filharmonien

Oslo Filharmonien valgte IBM Connections Cloud

Logo Filharmonien

Stiftet i 1919 og med 108 musikere, 124 000 publikummere (2013) og høyt belegg er Oslo Filharmonien en ryggrad i norsk musikkliv som også skaper stor internasjonal interesse. Spredt på flere fysiske lokasjoner håndterer administrasjonen program, produksjon, salg/marked, turneer, notebibliotek, personal, økonomi og IKT.

Med fokus på økonomi så ønsket OFO å forbedre informasjonsflyten, engasjere de ansatte, håndtere de mange parallelle prosjektene og generelt få organisasjonen til å spille enda bedre sammen.  Oslo Filharmonien har en klar skystrategi slik at organisasjonen skal kunne ha mest mulig fokus på kjernevirksomheten og ikke på støttefunksjoner som IKT.

Flere løsninger og leverandører ble vurdert men på bakgrunn av behovene,  og med vekt på økonomi og funksjonalitet,  valgte Oslo Filharmonien den markedsledende løsningen IBM Connections Cloud med Item Consulting som leverandør. Vi  har stått for den organisatoriske implementeringen, inkludert rådgivning, adopsjon og kurs.

Vi ønsker Oslo Filharmonien velkommen til den voksende familien av organisasjoner som ser verdien av åpen og sosial samhandling!

 IBM Connections har gitt oss i Oslo-Filharmonien en helt annen måte å jobbe på

"IBM Connections har gitt oss i Oslo-Filharmonien en helt annen måte å jobbe på. Verktøyet i seg selv gir organisasjonen et samlingspunkt, noe som oppleves som viktig - i og med at vi internt er lokalisert på ulike steder. Gjennom ulike "fellesskap" i skyløsningen, har vi også opprettet samtalerom og fellesrom som langt overgår hva et mailsystem kan utrette. Vi innrømmer at skyløsningen først og fremst var tenkt som et effektiviseringsprosjekt for å få ned IT-kostnadene våre. Men vi har internt virkelig fått øynene opp for dette IT-verktøyet som gir oss mange flere muligheter for samhandling og samspill enn hva vi tidligere hadde.

Effektivt, sømløst og pedagogisk

ITEM har bistått oss i implementeringsfasen og opplæringen. Det har hele veien vært en presis og god levering. Effektivt, sømløst og pedagogisk - mot alle nivåer i virksomheten.  Vi har ingenting vi kan utsette på deres oppfølging av oss."

Ingrid Røynesdal
Administrerende direktør

Se også IBM Case Study fra Oslo Philharmonien: Oslo Philharmonic Migrating to collaboration in the cloud to shrink costs and drive investment in performances

 

Ønsker du mer informasjon om samhandlingsløsning så les her

Kontakt oss

Vil du kontakte oss kan du sende mail på firmapost@item.no 
eller kontakt en av oss https://item.no/ansatte