Til hovedinnhold
Firma: NIBIO
Logo NIBIO

"Livsviktig kunnskap" - nytt nettsted for NIBIO

Logo NIBIO

I samarbeid med Miksmaster Creative har Item har levert nytt nettsted basert på Enonic XP til Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).

NIBIO ble et nytt forskningsinstitutt fra 1. juli 2015, og er et resultat av en fusjon mellom Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning. Instituttet er lokalisert på Ås og har over 700 ansatte.

Item har i samarbeid med Miksmaster Creative levert en moderne webløsning med ny grafisk profil basert på Enonic XP. Løsningen er universelt utformet og tilpasset alle digitale flater. En av instituttets hovedoppgaver er forskningsformidling. Løsningen er derfor bygget rundt søk slik at det skal være enkelt å gjenfinne alt innhold. Løsningen har integrasjoner mot Active Directory og den nasjonale forskningsdatabasen Cristin. www.nibio.no

Kontakt oss

Vil du kontakte oss kan du sende mail på firmapost@item.no 
eller kontakt en av oss https://item.no/ansatte