Til hovedinnhold

Innovasjon Norge - Elektroniske søknader

Logo Innovasjon Norge

Item har levert ny elektronisk søknadsløsning til Innovasjon Norge, der det tilbys ulike finansierings og støtteordninger til virksomheter i Norge. E-søknader forenkler og effektiviserer søknadsprosessen for både søkerne og Innovasjon Norge.

Regjeringen sier i sitt digitaliseringsprogram at offentlige tjenester i Norge skal digitaliseres. Gjennom dette ønsker man å oppnå en mer effektiv bruk av offentlige ressurser, samtidig som tjenestene mot brukerne forbedres. Innovasjon Norge har tatt dette på alvor med sin nye e-søknadsløsning, hvor ulike finansierings- og støtteordninger er tilgjengelige døgnet rundt i en selvbetjent søknadsløsning på nett. Løsningen forenkler søknadsprosessen for både søkerne og Innovasjon Norge.
Løsningen er utviklet i tett samarbeid mellom Innovasjon Norge og Item Consulting.

Kontakt oss

Vil du kontakte oss kan du sende mail på firmapost@item.no 
eller kontakt en av oss https://item.no/ansatte