Til hovedinnhold

Höegh Autoliners Business Web

Logo Höegh Autoliners

Höegh Autoliners hadde behov for et rollebasert web-system som støtter flere kommersielle og operasjonelle forretningsroller på tvers av verdikjeden. Blant kravene var det blant annet at systemet skulle sikre effektiv innrapportering, distribusjon og gjenfinning av informasjon i hele den globale organisasjonen.

Dette var grunnlaget for ideen til Höegh Autoliners Business Web, og Item sammen med Procedo fikk i oppdrag utforme og levere denne. Procedo stod for rådgivning og prosjektledelse. Item stod for utviklingen.

Gjennom utstrakt bruk av dokumenthåndtering, arbeidsflyt, diskusjonsfora og effektiv fritekstsøking, har systemet gjort det mulig å gi brukerne støtte til komplekse arbeidsprosesser. Rollestyring og personalisering sørger for at hver bruker får en arbeidsflate (dashboard) som er tilpasset brukerens oppgaver og informasjonsbehov. Samtidig sørger utstrakt bruk av tilgangskontroll for at brukeren kun får tilgang til informasjon og funksjoner som er relevant for den forretningsrollen som brukeren innehar.


Hovedutfordringen med Höegh Autoliners Business Web har vært å utforme en løsning som skal benyttes i et globalt perspektiv av mange ulike brukere – der muligheten for opplæring, oppfølging og støtte av brukerne kan være begrenset. Brukerne, med varierende ferdighetsnivå, kommer fra alle verdensdeler og har enkelte steder langsomme internett-tilkoblinger som det måtte tas hensyn til i utviklingen av systemet.

Höegh Autoliners Business web er et viktig og forretningskritisk system integrert med Höegh Autoliners Webs øvrige informasjonssystemer.

Kontakt oss

Vil du kontakte oss kan du sende mail på firmapost@item.no 
eller kontakt en av oss https://item.no/ansatte