Til hovedinnhold
Firma: Geno
Logo Geno

IBM Connections som ny samhandlingsplattform for Geno SA

Logo Geno

Geno SA ønsket å modernisere sine samhandlingsløsninger. De valgte den markedsledende løsningen IBM Connections og Item Consulting som leverandør.

Geno har i mange år vært langt fremme med avanserte IT-løsninger, også innen samhandling. Geno har vokst både gjennom datterselskaper og ikke minst gjennom en sterk internasjonalisering. Dette satte nye krav til moderne samhandling. I 2012 gjennomførte Geno en grundig evaluering av ulike samhandlingsplattformer. De valgte IBM Connections.

Målet med en ny samhandlingsløsning var å bedre kommunikasjonen, forenkle dagens arbeidsprosesser, samle informasjon og data og få en løsning som primært kun trenger nettleser som klient. IBM Connections fungerer som et sosialt intranett med en egen intranettside med innhold både fra interne og eksterne kilder.

Item Consulting AS har ivaretatt alle sider av prosjektet fra teknisk implementasjon/utvikling og rådgivning i forhold til bruk og opplæring. Geno SA tar også i bruk SugarCRM og integrasjon med denne vil kunne bli aktuelt i neste fase.

Les utvidet referanse her

Geno offisiell IBM referanse

Kontakt oss

Vil du kontakte oss kan du sende mail på firmapost@item.no 
eller kontakt en av oss https://item.no/ansatte