Til hovedinnhold
Firma: Hias
Logo Hias

Bli mobil uten migrering

Logo Hias

Hva gjør man når yngre krefter skriker etter moderne løsninger, men utskifting av et helt IT-system ikke er et alternativ? Item og Hias fant løsningen via en mobil applikasjon.

Roy Rindal er driftskoordinator i Hias IKS. Selskapet er et interkommunalt vann- og avløpsselskap som leverer tjenester til eierkommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange. – Vi har, blant annet, en målsetning og strategi om å alltid levere godt, sikkert og nok vann. For å nå dette er det svært viktig at vi driver forebyggende vedlikehold, slik at vi kan holde en sikker og riktig drift. Det er store verdier vi forvalter for kommunene.

Tjuefem år gammelt system

Selskapet tok så tidlig som i 1992 i brukt Lotus Notes, hvor de opprettet en applikasjon de kaller for ”maskinkortdatabasen.” – Her lagrer vi informasjon om de ulike maskinene ute på renseanleggene våre, for eksempel pumpeaggregat, forklarer Rindal. – Vi har definert hva som er minimumsinformasjonen som skal ligge i maskinkortene. Som en del av informasjonen har vi også lastet inn bilder av maskinene. Som hovedregel skal vi ha tre typer bilder: Et bilde av hele maskinen, et bilde av delen eller komponenten det dreier seg om og et bilde av maskinskiltet.

 Det er spesielt det siste som er viktig. – Hensikten har vært at dersom vi trenger å bestille deler har vi ikke vært nødt til å reise ut til anlegget, eller være avhengig av å gå gjennom unødvendig mye dokumentasjon fra leverandøren for å vite hva vi skal bestille. Det har også gjort det lettere å ha oversikt over hvilket vedlikehold som må utføres.

 Maskinkortdatabasen har putret og gått i tjuefem år, men å laste opp bilder var en tungvint prosess. – Først måtte vi ut på anlegget for å ta bildene, forteller Rindal. – Deretter måtte vi vente til vi var tilbake på kontoret før vi kunne laste bildet over til en server. Der måtte vi så omskalere bildet, før vi endelig kunne legge det inn på riktig anlegg i Notes-applikasjonen.

Spesielt de yngre fant denne måten å jobbe på tungvint og det gikk som det måtte gå: Bildedokumentasjonen ble ikke så bra som målsettingen var.

Native ios-app

Sammen med Item gikk derfor Hias i gang med å se på en modernisering av bildeopplastingen. – Tanken var at vi ikke skulle behøve å bytte ut selve systemet i Notes, sier Rindal.

– Det var selve bildeopplastingen vi ville forbedre. Da ville vi slippe kostnader og opplæring rundt det å innføre et nytt datasystem.

 Item har laget en native iOS-app som gjør at de ansatte nå kan ta de bildene de trenger. I appen markerer de hvilket anlegg og hvilket maskinkort bildene skal inn på. Når de så kommer tilbake på kontoret må de koble telefonen eller nettbrettet opp på riktig nettverk. Bildene blir da synkronisert inn i Notes-applikasjonen, uten at man behøver å tenke på noe rundt lagring og skalering. En kan også definere om komponentene trenger vedlikehold.

Viktig verktøy

Rindal er kjempefornøyd med appen. – Vi har fått glimrende oppfølging og vi fikk akkurat det vi ønsket fra Item, sier han. – I fjor innviet vi en ny pumpestasjon i Brumunddal. Det ble tatt mellom 350 og 400 bilder til maskinkortdatabasen. For en erfaren bruker av denne ville det før tatt 4 dager å laste opp alt dette på riktig plass i databasen. Ved hjelp av denne applikasjonen var vi ferdige før lunsj første dagen.

DSC00996_400w.jpg

 

– Vi sparer så mye tid og lagringsplass nå at dette har effektivisert det forebyggende vedlikeholdsarbeidet vårt kraftig. Dette gjør at investeringen i appen vil nedbetale seg selv på svært kort tid.

 

Skrevet av Hogne Bø Pettersen, ICS-konsulent og frilansjournalist https://about.me/hbpettersen

Kontakt oss

Vil du kontakte oss kan du sende mail på firmapost@item.no .

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev:

Meld meg på / Meld meg av