Til hovedinnhold

Personvernerklæring for Item Consulting

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Item Consulting AS (Item) samler inn og bruker personopplysninger.

Item, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på item.no

Vi lagrer kontaktinformasjon i forbindelse med nedlastbart innhold når bruker velger å oppgi dette og godtar personvernerklæringen. Denne informasjonen vil kunne bli benyttet for å kontakte personer direkte med relevant informasjon.

Vi utvikler og vedlikeholder selv våre nettsider. Amazon Web Services er vår driftsleverandør for item.no.

Nettstatistikk

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Fathom Analytics.

Fathom Analytics er GDPR vennlig, og bruker ikke informasjonskapser og lagrer ingen informasjon som kan brukes for å gjenkjenne brukeren.

Dele innhold på sosiale medier

Nettsiden item.no har funksjonalitet for at besøkere av nettsiden vår kan dele innhold fra nettsiden på sosiale nettsamfunn som Facebook, Twitter og Linkedin. Informasjon om denne delingen lagres ikke hos oss, men brukes kun der og da til å dele artikkelen på nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med sunn fornuft.

Facebooks data policy

Twitter privacy policy

LinkedIn privacy policy

Søk

Item Consulting lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder via Fathom Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adresser.

E-post og telefon

Item Consulting benytter e-post og telefon i dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Når en ansatt slutter slettes e-postkontoen, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.
Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post ikke er kryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.
Telefonsamtaler logges ikke, utover av hver ansatt har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner.

Stillingssøknader

Søknader som kommer inn via e-post lagres i Items interne system for ansettelse. Deretter slettes den i Items postkasse. Søknaden med tilhørende dokumenter blir liggende i Items interne system for ansettelse inntil beslutning er tatt om ansettelse eller ikke. Hvis kandidaten ikke blir ansatt slettes alle dokumenter umiddelbart. Hvis kandidaten er av interesse for Item lengre frem, og vi har fått samtykke fra kandidaten om å beholde søknadspapirene, beholdes disse for en avtalt periode.

Sikring av personopplysninger

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene skjer i tråd med gjeldende rett.

Endring av personvernerklæringen

Item forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen for å reflektere endringer av lover og regelverk samt tekniske fremskritt, og sørge for at den samsvarer med god forretningsførsel.

Dersom Item endrer sin praksis vedrørende personvern kommer en oppdatert versjon av denne personvernerklæringen til å gjengi disse endringene og vi kommer til å informere deg om slike endringer ved å oppdatere datoen for ikrafttredelse øverst på denne personvernerklæringen.

Innsyn/sletting personopplysninger

Ønsker du innsyn eller sletting av de personopplysningene Item Consulting har lagret om deg kan du kontakte oss på firmapost@item.no for hjelp rundt dette.

 Adresse: Item Consulting, Rosenkrantz gate 20, 0160 Oslo

Kontakt oss

Vil du kontakte oss kan du sende mail på firmapost@item.no 
eller kontakt en av oss https://item.no/ansatte