Til hovedinnhold

Prosjektledelse og rådgivning

Vi har spesialister på prosjektledelse og rådgivning

Få bistand med gjennomføring av bedriftens IT-prosjekter

Forretnings- og IT-systemene er kritiske for bedriftens verdikjede og daglig drift. Oppgraderinger, nye implementeringer, flyttinger og migreringer er bare noen eksempler på prosjekter med høy risiko og mange fallgruver, men med erfaring fra tilsvarende prosjekter og nøye planlegging er det fullt mulig å kontrollere både risiko og gevinster.

Vi i Item vil gjerne dele av vår kunnskap og erfaring for at akkurat ditt IT-prosjekt lykkes. Ta kontakt med oss i dag for en prat om hvordan vi kan bistå.

 

Item kan hjelpe deg med

 

Nye implementeringer eller oppgraderinger

Bistå på kundesiden med prosjektledelse og rådgiving, fra anskaffelsesfasen til implementeringsfasen og senere driftsfasen.  Planleggingsarbeid, fasilitering av workshops, leverandøroppfølging, migreringsplaner, testing og produksjonssetting.

 

Skytjenester og datasenter

Rådgiving og prosjektledelse rundt valg av skytjenester/datasenter, valg av leverandør(er) og oppfølging av leverandør(er).

 

Flytting til skyen

Bistand med prosjektledelse og rådgiving rundt flytteprosesser fra on-premise/hostingpartner til sky. Valg av løsning (eks hybridløsning) for systemporteføljen. Planleggingsarbeid, oppfølging av leverandører, teststrategi, produksjonssetting, fall back plan.

 

Digitale skift / transformasjon

Rådgiving og prosjektledelse når bedriften står ovenfor større digitale endringer som har stor innvirkning på daglig drift.

 

Nettverk

Bistand med prosjektledelse og rådgiving ved omfattende nettverksprosjekter, eksempelvis nettverksplanlegging i nye/rehabiliterte bygg, planlegging av nettverk ved flytting/nye lokaler.


Kravspesifikasjon og anbud

Rådgiving ved utforming av kravspesifikasjon og/eller anbudskonkurranser for anskaffelse av nye systemer eller bytte av leverandør. Prosjektledelse ved gjennomføring av anbudskonkurranser.
 

Integrasjoner

Bistå kunden med kartlegging av as-is, planlegge implementering av nye integrasjoner og oppfølging av leverandører. Rådgiving rundt valg av best practice for integrasjonsstrategi.


Kontraktsarbeid

Bistand med kontraktsforhandlinger, -utforming og -oppfølging. Rådgiving og bistand når det er konflikter og uenigheter. Bistå kunden med å få maksimalt ut av eksisterende avtaler og sørge for minimal overlapp mellom leverandører og tjenesteområder.


Learn from experience

Å lære fra erfaring er kritisk for å kunne lykkes i prosjekter. Items konsulenter har mange års erfaring fra gjennomføring av IT-prosjekter, og vi deler gjerne vår kunnskap for å sikre et godt prosjekt.


Prosjektorganisasjon

IT-prosjekter kan være ressurskrevende, og en kundes organisasjon vil som en tommelfingerregel speile leverandørens organisasjon 1:1. Item’s konsulenter kan gå inn på kundesiden som rådgivere, prosjektledere, testledere eller utviklere

Item leverer rådgivere som sikrer at dine løsninger blir tatt i bruk på riktig måte, og at brukerne opplever nytteverdi og at Return On Investment (ROI) oppnås. Eksempler på disse tjenestene er rådgivning rundt arbeidsmetoder og prosessendringer, opplæring og workshops.
 

Kartlegging av arbeidsprosesser

Vi tror på at kartlegging av arbeidsprosessene er viktig for å få kunnskap om hvordan man jobber i en bedrift. Dette danner grunnlaget for  hvordan IT-systemer kan brukes for å forbedre eller forenkle hverdagen.

Item har også spesialister på "Social Business" adopsjon.

Kontakt Erik Borse eller Øystein Haugen or mer informasjon.

Kontakt oss

Vil du kontakte oss kan du sende mail på firmapost@item.no 
eller kontakt en av oss https://item.no/ansatte