Til hovedinnhold

Skytjenester

Vi hjelper med analyse av dagens miljø, migrering til AWS, Azure og Google Cloud sine offentlige skytjenester og tilbyr lavere priser på AWS og Azure

 

Vurderer dere å flytte tjenester til Azure og AWS? 

Har dere bestemt å bruke dem men er usikre på hva som er beste fremgangsmåte? 

Har dere kanskje viktige tjenester der allerede og har mye erfaring med skytjenester?
 Uansett hvilken modenhet dere har i forhold til bruk av AWS og Azure så kan vi bidra med rådgivning, utføre analyser og ta oss av flytting. I AWS kan vi også gi dere bedre priser enn dere vil få via AWS direkte. Og med vår portal vil dere enkelt kunne følge forbruk og kostnader. 
 

Rådgivning
Vi har sertifiserte og erfarne konsulenter som kan hjelpe med rådgivning rundt skytjenestene. Det er en jungel av tjenester og løsninger som kan kjøpes og brukes. Hva passer deres behov? Hva vil det innebære å flytte eller ta i bruk skytjenestene? Trenger dere hjelp til å komme i gang? Hva vil det innebære å gjøre dagens applikasjoner "cloud native"?  Våre konsulenter kan hjelpe dere med rådgivning og gjennomføring. 


Billigere skytjenester og cloud portal
Vi har via våre partnere tilgang på bedre priser enn direktekunder av AWS. Dette lar vi komme våre kunder til gode. Ved å la oss ta over faktureringen fra AWS vil dere få rabatterte priser fra dag 1. Vi kan også tilby en management-portal for AWS og Azure kunder hvor dere kan følge forbruket til tjenestene deres på en veldig oversiktlig måte. 

SES one.PNG
SES One management portal

 

Analyse og rapport 
Vi tilbyr analyse av dagens miljø med tilhørende rapport som også viser hva det vil innebære å flytte VM'er over til AWS eller Azure. Dette inkluderer kartlegging og analyse av dagens miljø, fremdriftsplan for eventuell migrasjon og ROI&TCO kostnadsanalyser. Alt dette blir levert til en fastpris noe som gjør det forutsigbart og risikofritt for kunden. 

 

migrasjonstjenester til sky.PNG
Tjenester for migrasjon til skyMigrering til sky
Hvis kunden ønsker å migrere ett eller flere VM'er til AWS eller Azure etter kartleggingen så gjør vi også denne jobben til fastpris. Det er ingen krav til antall VM'er og både migrasjon og etter-support i 14 dager er inkludert. 

Driftstjeneste Cloud Express
Vi kan også tilby driftjeneste hvor vi drifter miljøet deres i skyen. Dette inkluderer VM monitorering og management, preventivt og proaktivt management, sikkerhetsmonitorering, kostnadsoptimalisering, backup service, lagringsdrift og nettverksdrift. Dette til en forutsigbar pris basert på pr. time/pr.VM + en engangskostnad. Det er heller her ingen minimumsgrense for antall VM'er. Arbeidet blir utført av toppsertifiserte Azure og AWS konsulenter. 

 

Kontakt oss

Vil du kontakte oss kan du sende mail på firmapost@item.no 
eller kontakt en av oss https://item.no/ansatte