Til hovedinnhold

Universell utforming er viktig!

Publisert: 7. mai 2019

Oppfyller ditt nettsted de lovpålagte kravene for universell utforming? Item tilbyr en gjennomgang og analyse av nettstedet ditt for å se om kravene i henhold til WCAG-standarden er oppfylt og hva som skal til for å oppfylle disse.

Norge har siden 01.07.2013 hatt regelverk om universell utforming av ikt i likestillings- og diskrimineringsloven og forskrift om universell utforming av ikt-løsninger. Det håndheves av Difi ved Tilsyn for universell utforming av ikt. - Rapport på Difi sitt nettsted over indikatorer og testregler 
Reglene gjelder for virksomheter i privat og offentlig sektor, samt lag og organisasjoner. Kravene har vært gjeldende for nye nettsteder og mobilapplikasjoner (nettløsninger) siden 01.07.2014.

Dersom en nettløsning ikke følger kravene kan eier få pålegg og dagsbøter fra Difi. Tilsyn for universell utforming av IKT vil trappe opp ettergåing av WCAG kravene som skal dekkes. I tillegg til bøter så er en annen konsekvens av manglende universell utforming at mange brukere stenges ute fra tjenesten. Godt universelt utformede nettløsninger gir en bedre brukeropplevelse for alle brukere!

approved-29149_640Approved stempel

Lurer du på om deres nettside oppfyller de 35 suksesskriteriene som kreves av WCAG 2.0 standarden? Oversikt på Difi sitt nettsted over minimumskrav som er omfattet av forskriften Hva med de 12 nye suksesskriteriene i WCAG 2.1? Se EUs webdirektiv blir en del av norsk regelverk og  komplett liste over nye krav på nettstedet til W3C 

Item tilbyr en gjennomgang og analyse av nettstedet ditt for å se om kravene i henhold til standarden er oppfylt. Vi vil sende en detaljert rapport over funn sammen med informasjon om hva som skal til for å å oppfylle de 47 lovpålagte og forventet lovpålagte suksesskriteriene i WCAG 2.0 og WCAG 2.1 .


Ønsker du en gjennomgang av ditt nettsted - ta kontakt med Erik Borse - Kontaktinformasjon