Til hovedinnhold
Illustrasjon av dashboard med grafer

Tilgjengelighetserklæring på nettsteder

Publisert: 29. november 2022

En ny tilgjengelighetserklæring må være på plass på nettsteder over nyttår.

Vi kan hjelpe deg med videre arbeid.

Sjekkliste med WCAG-punkter


I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1. februar 2023.

Du bør starte med den viktigste jobben allerede nå, med å sette deg inn i kravene og få oversikt over løsningen din om hvordan dere ligger an. Minstekravene er de 35 som gjelder fra før, i tillegg til de 12 nye som gjelder fra februar 2023.

Tilgjengelighetserklæringen må være på plass på nettsteder innen 1. februar 2023.

Vi kan hjelpe med analyse av dagens nettsted, universelt utformet design, konsulenter som utvikler nettsted med fokus på UU og webredaktør kurs.