Til hovedinnhold

Sosialt intranett for profesjonelle brukere

Publisert: 12. september 2017 av Erik Borse

Det er økende aksept for at deling av kunnskap på tvers av organisasjoner og organisatoriske enheter vil øke bedriftens evne til å levere mer effektivt på sine forretningsmessige prioriteringer.

Bedre verktøy enn e-post trengs for å kunne øke brukernes produktivitet og utnytte organisasjonens talent effektivt. Item Consulting arbeider med ledende norske bedrifter i bruken av anerkjente samhandlingsløsninger.

I mange år har informasjonsdeling vært basert på kommunikasjon mellom en og en, eller en til flere. Epost er eksempel på dette, basert på en informasjonsdeling, hvor mottaker defineres av avsender. Sirkelen av samarbeidende mennesker og tilgjengelig kompetanse blir begrenset av avsenders innsikt og valg.  

E-post oppfordrer ikke til åpen kommunikasjon og informasjonsdeling, ei heller til samhandling mellom de ansatte.

Tradisjonelle metoder har gjort tilgangen på informasjon begrenset. Hvor mange har oversikten over hva som ligger av innhold og kunnskap i de utallige dokumentene på en filserver eller i ”skyen”? Eller over hva som ligger i de forskjellige e-postkassene til de ansatte? Item har sett en rekke bedriftskritiske løsninger hvor all den viktige kunnskapen ligger i adskilte ”siloer”, ofte utilgjengelig for andre enn ”forfatteren” – og av og til også vanskelig tilgjengelig for ham. 

Geno - Vekst krevde en moderne samhandlingsplattform

Alere sikrer verdensomspennende samhandling

Kontakt vår spesialist:  Erik Borse Mobil: 95178616