Til hovedinnhold

I en jungel av sosiale verktøy - hva passer for din bedrift

Publisert: 12. september 2017 av Erik Borse

Det har de siste årene vært et skifte i hvordan mennesker og organisasjoner samarbeider. Ny teknologi har skapt nye måter å kommunisere på, og det har skjedd et skifte fra tradisjonell fildeling og e-post til en åpen kultur som legger til rette for samhandling med dialog, kunnskapsdeling og interaksjon.

Innføring av verktøy for sosial samhandling er ikke først og fremst et teknologiprosjekt, men et kultur- og adopsjonsprosjekt. Det er mennesker som skaper verdier og det å lykkes med sosial samhandling er ikke i hovedsak en teknisk øvelse, men krever en endring i tankemåte og en kulturendring i organisasjonen. En god teknisk plattform er en forutsetning, men det mest krevende er å få organisasjonen til å omfavne den nye tankemåten og arbeidsmetodene. 

Åpen, sosial samhandling har hatt en modningsprosess i markedet over flere år. Vi i Item har levert samhandlingsløsninger til våre kunder siden 1999, og har opparbeidet oss et solid erfaringsgrunnlag som kommer våre kunder til gode.

Behov

Ved innføring av samhandlingsløsninger er det viktig å ha et klart bilde av hvilke behov systemet skal dekke og hvilke forbedringer man ønsker å oppnå. Det finnes en rekke ulike samhandlingsløsninger som har ulike bruksområder og funksjonalitet. Er målet i hovedsak å få en mer effektiv og moderne internkommunikasjon eller ønsker organisasjonen også å kunne bruke systemet  til mer kritiske foretningsprosesser? Skal det være et tillegg til e-post, chat og gruppesamtaler, eller skal det også dekke behov for dokumentasjon, prosjekthåndtering, kvalitetssystem, dokumenthåndtering eller intranett? Hva som kreves for å innføre et slikt system vil også i stor grad variere med hva det skal brukes til.

social collaboration.jpg
Illustrasjon: Sosiale samhandlingsverktøy kan binde sammen ikke bare mennesker men også prosesser og applikasjoner


Kultur

Det som gjerne er forretningsdriverne for å gå til anskaffelse av en såkalt "enterprise collaboration" løsning er effektivisering av forretningsprosesser og samhandling internt og eksternt uavhengig av lokasjon. Hvordan kan vi få informasjon raskere ut til alle (eller utvalgte grupper), men også hvordan den enkelte selv raskt kan informere andre. Alt må være tilgjengelig på alle plattformer.

Uansett teknologi og valg av løsning er det vår erfaring at det å innføre en samhandlingsløsning i en virksomhet  er et kultur- og organisasjonsprosjekt og ikke et teknologi prosjekt.

Kritiske suksessfaktorer

Vi i Item mener at det er viktig å ha en adopsjonsstrategi for å lykkes. Vi har utviklet en adopsjonsmetodikk basert på egen erfaring og anerkjente faglige råd. Andre viktige suksessfaktorer er engasjement, eierskap, erfaring og tålmodighet. Del opp prosjektet i håndterbare deler og lag en langsiktig plan. Dette vil gi en god og effektiv innføring av en løsning som gir nytteverdi for deg som kunde.

Markedet

Analysebyrået MarketsandMarkets anslår i en rapport fra januar 2017 at markedssegmentet "enterprise collaboration" vil vokse fra 26,68 milliarder USD i 2016 til 49,51 milliarder USD i 2021, med en årlig tilvekst på ca 13%. Selv om det er regionale og demografiske forskjeller, vil det utvilsomt være et viktig område for mange av våre kunder. 

Det finnes i dag en rekke leverandører av samhandlingsløsninger:

  • Microsoft med Teams og Yammer
  • Slack med Slack for Teams eller Slack Enterprise Grid
  • Workplace fra Facebook
  • IBM Connections og Watson Workspace fra IBM
  • Cisco m.m.

Samhandligsløsningene kjører enten internt hos kunden selv, skybasert eller som en blandingsmodell av disse (hybrid)

Med så mange valgmuligheter som har ulike bruksområder og funksjonalitet kan det bli en utfordring å velge riktig. Hvilket behov skal dekkes og hvordan kommer vi dit?

Ønsker du bistand i evaluering og valg av løsing, vil du høre mer om våre erfaringer med adopsjon av slike løsninger i organisasjonen eller se hvordan vi har levert denne typen prosjekter andre steder, ta kontakt med oss i kontaktskjema under eller ring Erik Borse på mobil 951 78 616. Mail: erik.borse@item.no

Kilder

Marketsandmarkets

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/enterprise-collaboration-market-130299553.html