Til hovedinnhold

Nytt år og nye muligheter

Publisert: 9. mars 2021

Vi legger bak oss et "annerledes år" og ser fremover

Vi er nå godt i gang med 2021 og bøkene for 2020 er gjort opp. Vi kan virkelig si at vi legger bak oss et "annerledes år", på mange måter. Da kan det være nyttig å se tilbake og reflektere over året som gikk. 

Vi startet med en "normal" januar og februar. Normalt i Norge og normalt i Item. Så smalt det i mars på alle fronter. Verden gikk inn i en pandemi og alle land, bedrifter og enkeltmennesker ble berørt. Hele vår bransje ble berørt, og Item ble berørt.

I en fase preget av usikkerhet både internasjonalt, nasjonalt og i Item, ble det viktig å ta vare på våre kollegaer og våre nærmeste. Det ble viktig å sikre jobber, ta veivalg og planlegge for en "ny normal". Det ble viktig å samle seg, ta en fot i bakken og tenke klart. Det ble viktig å sikre smittevern, unngå sykdom og legge til rette for hjemmekontor. Det var viktig for oss å gjøre det vi kunne for å unngå permitteringer. Det ble viktig å holde humøret oppe!

Når vi ser tilbake på året som har gått og gjør en foreløpig oppsummering (.. la meg være tydelig på det ...dette er ikke over ennå....) må jeg si vi har klart oss bra så langt. Takket være meget dyktige kollegaer og gode kunderelasjoner, har vi sikret gode, stabile leveranser i en turbulent periode. Vi har fornyet avtaler. Vi har unngått permitteringer. Og ikke minst, humøret er inntakt :-)

Nye prosjekter har også blitt solgt inn i perioden, hvilket lover godt for 2021 og videre fremover. Vi vokser, og derfor blir rekruttering av flere kollegaer veldig viktig for oss i 2021.

Fra en turbulent periode før sommeren gikk andre halvår over all forventning, og vi summerer opp 2020 med det beste økonomiske resultatet vi noen gang har hatt.

 

Takk til alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere! Vi ser frem til et spennende 2021.

 

Svein Kibsgaard

Daglig leder