Til hovedinnhold

Ny IBM Connections funksjonalitet

Publisert: 12. september 2017 av Erik Borse

IBM Connections og laste opp MS Office filer som nye versjoner av IBM Docs dokumenter!

IBM har sluppet noen veldig gode nyheter i sine siste versjoner av IBM Connections Windows Desktop plug-in V15.7 og IBM Docs V1.0.7

Windows Desktop Plug-in V 15.7

Windows Desktop plug-in gir funksjonalitet fra Windows filutforsker og MS Officepakken, inkludert Outlook, inn mot IBM Connections. Den kanskje aller viktigste nyheten i siste versjon er at det ikke lenger er nødvendig å mellomlagre nye MS Office dokumenter lokalt før de lastes opp til IBM Connections. Etter opprettelse av et nytt dokument i for eksempel MS Word er det nå mulig å gå på "IBM Connections" fliken og velge "Filer" knappen. Filen lastes direkte opp på server. Tilsvarende funksjonalitet er også lagt under menyen "Fil - Lagre og send".

Dette vil fjerne en irriterende tidstyv, hindre at kopier blir liggende lokalt og gjøre det mer intuitivt å jobbe med nye dokumenter.

I tillegg vil en nå få opp spørsmål om man vil publisere endringer når man lukker et dokument som er redigert og er hentet fra IBM Connections.

Siste versjon av IBM Connections Windows Desktop plug-in kan hentes i IBM Connections fra  "Filer" og menyen "Synk" eller på Greenhouse.

IBMDocs 1.0.7

For de som bruker IBM Docs så har det også kommet en stor forbedring i siste versjon, 1.0.7. Det er nå mulig å laste opp filer som er redigert eller opprettet i MS Office som nye versjoner av IBMDocs dokumenter. Det ligger nå en"Last opp ny versjon" knapp på IBMDocs dokumentene. I Windows Desktop plug-in støttes det foreløpig bare i Synk og ikke ved åpning av dokument fra server. Laste opp det endrede dokumentet må gjøres i fra web  grensesnittet.

Hvis dere ønsker hjelp til å få oppgradert eller ta i bruk den nye funksjonaliteten så ta kontakt med oss i Item.

 Lykke til!