Til hovedinnhold
Bilde av Item samlet på Itemdag på Grand Hotell

Itemdag=fagdag

Publisert: 7. mars 2023

Kunnskap er ferskvare, og samhold bygges best sammen. Derfor prioriterer vi i Item å samle alle ansatte med jevne mellomrom.

Itemdag=fagdag
Hvert kvartal samles vi for å oppdatere hverandre på hva som skjer i Item, i prosjektene våre og innen ny teknologi. Hvorfor har vi disse dagene?

  • Itemdagen er viktig for å bli bedre kjent med hverandre og styrke samholdet, i en hverdag hvor mange ofte sitter ute i prosjekter hos ulike kunder.
  • Itemdagen er viktig for deling av kunnskap og erfaringer. Det er like viktig å dele det som har gått bra som det som ikke har gått like bra. Læring!
  • Itemdagen er viktig for å jobbe med ny kunnskap. Det kan være om teknologi, om metodikk, om prosesser eller beste praksis.
  • Itemdagen er viktig for å lytte til og "samle inn" innspill, inntrykk og ideer fra alle ansatte slik at vi kan styre og videreutvikle Item til et enda bedre konsulentselskap.
  • Itemdagen er en fin arena for å testkjøre foredrag som kanskje kan være av interesse for våre kunder.

Itemdag 3. mars 2023 på Grand Hotell
Etter en kort status fra Svein Kibsgaard hadde vi denne gangen en spennende agenda der vi var innom flere områder. Disse var:

Monitorering ved hjelp av AWS Lambda, AWS EventBridge og AWS SNS. Foredragsholder var Alexander Sørnes 

Alex holder foredrag om AWS

"Hvilken CSS-selector vinner på nettsiden? Det vil DU lett kunne vite etter at vi har lært å kalkulere CSS Specificity". Foredragsholder var Tom Arild.

Introduksjon til Design Tokens. Foredragsholder var Lisa Halvorsen.

Interaktive læringsspill. En av våre konsulenter har vært med på å levere Interaktive læringsspill for Norges Bank, Stortinget og VinnVinn (utviklet for LO og NHO). Foredragsholder var Sigvart Hoel.

Med så gode foredragsholdere blir Itemdagen en suksess. Takk til Alexander, Tom Arild, Lisa og Sigvart for en strålende gjennomføring.

Mottoet vårt i item er "litt bedre enn i går" og Itemdagene er med på å gjøre oss litt bedre hver eneste dag!