Til hovedinnhold

Item skal digitalisere Mattilsynet

Publisert: 15. mars 2021

Sammen med våre venner i Netlife og Conteir skal Item planlegge, bygge og levere Mattilsynets eksterne og interne digitale tjenester de neste 4 årene.

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som arbeider for følgende mål:

  • sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann
  • fremme god helse hos planter, fisk og landdyr
  • fremme god dyrevelferd og respekt for dyr
  • fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele matproduksjonskjeden
  • ivareta miljøvennlig produksjon
  • ivareta hensynet til aktørene langs hele matproduksjonskjeden, herunder markedsadgang i utlandet

Mattilsynets eiere er Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Nettløsningene skal bli en integrert del av Mattilsynets kjernevirksomhet, og oppdraget skal legge til rette for at arbeidsinnsatsen som brukes på regelverk, tilsyn og veiledning skal kunne gjenbrukes i flere verktøy og kanaler. De nye løsningene skal tilpasses behovene til målgruppene, og oppdraget kommer til å kreve ekstensivt innsiktsarbeid som våre dyktige venner i Netlife skal gjøre. Item skal levere all teknologi og utviklingsarbeid for tjenestene. Løsningene skal bygges på Enonic XP plattformen. 

Vi gleder oss til å bistå enda en viktig samfunnsaktør i sin digitaliseringsstrategi!

Andre viktige offentlige aktører vi leverer til og bistår inneholder blant annet: SSB, NKOM, Innovasjon Norge og NAV. Les mer om noen av de oppdragene her:

SSB valgte Item som leverandør av CMS plattform og utviklingstjenester
NKOM; Et ryddigere og slankere nettsted som svarer på brukernes oppgaver
Innovasjon Norge - Elektroniske søknader