Til hovedinnhold

Item deltar på Women Hack

Publisert: 21. januar 2020

Gode IT-løsninger som gir gode brukeropplevelser er avgjørende i alle bransjer. Vi trenger flere dyktige kvinner som kan være med å lage slike løsninger for våre kunder.

Teknologi har blitt en stor del av hverdagen og vi trenger mere mangfold i bransjen. Med et inkluderende arbeidsmiljø og et ønske om å rekruttere flere kvinner, vil Item være synlige med egen stand på årets WomenHack torsdag 23. januar i Oslo. Vi ønsker å ansette minimum 6 frontend og backend konsulenter i 2020.

Kvinner i tech-bransjen

WomenHack er et selskap som ønsker å styrke kvinner i teknologibransjen gjennom arrangement, jobber og anmeldelser.

Selskapet har et mål om å bringe mangfold, likestilling og inkludering inn i bransjen, slik at dagens skille mellom kvinner og menn ikke lenger er så stort.

I år holder WomenHack sitt arrangement i Oslo torsdag 23. januar.

Daglig leder i Item Consulting, Svein Kibsgaard, forteller at et av Items prinsipper er nettopp mangfold, deriblant jevnere kjønnsfordeling og rekruttering av flere kvinner.

– Derfor vil vi være synlige med egen stand på årets WomenHack, forteller Kibsgaard.

Fire fornøyde Item-damer

Item har i dag fire kvinner i staben sin, og vi har tatt en kjapp prat med dem. Det svaret som går igjen hos alle Item-damene er at hverdagen er spennende og variert, fylt med oppgaver som utfordrer dem og lærer dem noe nytt - hele tiden.

Terese Helene Haug har jobbet i Item siden 2016, og jobber i dag blant annet med React og Javascript.

- I løpet av sine tre år i Item har Haug blant annet jobbet med store kundenavn som Tine, Statens Vegvesen og NAV. Hun jobber fremdeles for NAV i dag.

Hos NAV har jeg fått lære mye nytt og spennende, for eksempel React, Kubernetes, Typescript og mye mer. Jeg trives veldig godt her.

Bente Brembo har jobbet i Item Consulting siden 2001, og snakker varmt om både bransjen og bedriften. Hun har jobbet i flere lengre prosjekter for kunder som Item har hatt i flere år.

Item er «vårt» firma og vi jobber for oss selv. Vi er et akkurat passe stort firma, og har mer fokus på å ansette de riktige folkene enn å ansette mange.

– Vi jobber med spennende prosjekter for store og små kunder, og alle ansatte har innvirkning på hvilken vei vi går som firma og hvilken retning vi selv ønsker å gå.

Seniorkonsulent Beate Roten har hovedfokus på utvikling, integrasjon og grensesnittprogrammering. Hun startet i Item i oktober 1999 og har vært med fra starten.

Det beste med arbeidsdagen min er å møte kolleger og det å kunne bidra til å løse kundens utfordringer, svarer hun når vi spør om hva det er som gjør at hun trives så godt.

Sepideh Kanani har jobbet i Item Consulting siden 2017 og jobber som frontend-utvikler. Hun er svært fornøyd med arbeidsoppgavene og arbeidsplassen.

Vi sitter hos kunden og får nye oppgaver og utfordringer hver dag. De er vanligvis veldig spennende, og jeg har aldri kjedelige eller rutinefylte dager.

Hun trekker frem at noen av fordelene med å jobbe som IT-konsulent er at man rekker å bli kjent med både eget arbeid og flere kunder på kort tid.

I løpet av sine snart tre år har Kanani jobbet med kunder som Gjensidige, Storebrand, Högh Autoliners og Norsk Institutt for Vannforskning.

Teamet Brussel.jpg
Item gjengen på jubileumstur i Brussel

Ønsker flere kvinnelige IT-konsulenter

Et av målene med å være med på årets WomenHack-arrangement, er å bli synligere blant kvinner som ønsker å jobbe i teknologibransjen. Et inkluderende arbeidsmiljø er et av bedriftens hovedprinsipp, og med det ønsker Item å være en attraktiv arbeidsplass også for kvinner. To av Items konsulenter du vil møte på WomenHack-arrangement er Beate Roten og Sepideh Kanani.

– Det er for lite damer i bransjen, sier Roten når vi spør henne om status i dagens IT-bransje.

– Mangfold er viktig for arbeidsmiljøet, beslutningene som skal tas og ute i prosjekter. Jeg valgte å jobbe med det jeg hadde lyst til og tok den utdannelsen jeg trengte. Jeg tenkte ikke så mye over at jeg kom inn i et mannsdominert yrke, sier hun.

Når vi spør Kanani om hva hun tenker om gapet mellom menn og kvinner i IT-bransjen, svarer hun følgende:

– Etter min mening kan en av grunnene være den ekstra innsatsen som kvinner må gi i mannsdominerte bransjer, sånn som i IT-bransjen. Jeg valgte dette feltet på grunn av mine personlige interesser og gode jobbmuligheter.

Kanani tror at et godt arbeidsmiljø og likestilling på arbeidsplassen vil gjøre IT-jobben enklere og mer fristende for kvinner.

– Jeg syns at arbeidsplassen min i dag er veldig åpen og likestilt, noe som gjør det lettere for meg og alle andre å møte utfordringer innen IT-arbeid.

Mangfold fører til et bedre arbeidsmiljø og økt produktivitet. Ifølge Ledernytt.no, har virksomheter med mangfold en 35% større sannsynlighet for å generere avkastning enn gjennomsnittet.

Søker ansatte som vil trives

Item Consulting har stort fokus på trivsel og inkludering hos sine ansatte.

– En ansatt som trives fører til fornøyde kunder, forteller Kibsgaard.

– Derfor er det viktig å finne ut av om den som skal ansettes kommer til å trives. Vi vektlegger personlige ferdigheter like høyt som teknologi kunnskaper i en ansettelsesprosess, sier han.

Allerede ved første møte avstemmer Item forventninger med potensielle kandidater, før de deretter kjører en profiltest. Kommer kandidaten videre til trinn to, må hun eller han vise kode. Siste steg i prosessen er gjennomgang og signering av kontrakt.

– Inkludering og trivsel er skjæringspunktet mellom business og tech, sier Kibsgaard, og legger til at det er derfor han tror Item har hatt de fleste av sine kunder i mange år.

En spennende fremtid

Item Consulting fylte 20 år i 2019, og kan vise til gode resultater

Med flere større web- og applikasjonsutviklingsprosjekter på vei inn, har bedriften også behov for flere flinke konsulenter. Bedriftens fremtid ser både lys og spennende ut.

Målet om flere nye ansettelser er også noe av grunnen til at Item Consulting er tilstede på årets WomenHack arrangement.

– De vi ser etter kan være både full stack-, backend- og frontendutviklere, men det viktigste er at de har et ønske om å være best på sitt område. De må også være opptatt av samarbeid og deling av kunnskap, samt trives i jobben som konsulent, sier han.

For å lykkes videre tror Kibsgaard at det gjelder å finne de riktige folkene som kan være med å lede bedriften i riktig teknologisk retning - uansett kjønn og menneskelige forskjeller. Samtidig er det viktig å ta vare på de som allerede jobber i bedriften.

– Vi må også passe på at de som allerede jobber her trives og utvikler seg. I tillegg må vi levere innovative og gode løsninger til både nye og etablerte kunder, avslutter han.

Artikkelen er skrevet i samarbeid med Omega Media AS