Til hovedinnhold

Item Consulting fyller 20 år

Publisert: 19. november 2019

I år feirer Item Consulting 20 år, og siden oppstarten i 1999 har bedriften bygd en suksesshistorie som flere av de opprinnelige ansatte fremdeles er en del av. En artikkel skrevet i samarbeid med Omega Media AS.

I år feirer Item Consulting 20 år. Arbeidsmiljø, en åpen delingskultur, faglig ærgjerrighet og kompetanseutvikling er svært attraktivt for unge talenter, men også for de som har lang fartstid. Dette bidrar til at mange blir lenge i Item, og dette er også grunnen til at bedriften har vært i markedet i 20 år. 

Hva er det egentlig som er nøkkelen til å drive lønnsomt og vokse i en så konkurranseutsatt bransje? Les videre for å bli kjent med en av Oslos dyktigste IT-bedrifter!

En idé blir til virkelighet

Da de tre unge mennene Terje Bjørkedal, Torleiv Guntvedt og Ketil Hjerpaasen jobbet sammen på midten av 90-tallet, kom idéen om å starte for seg selv. 

– En marsdag i 1999 tok Terje initiativet sammen med Torleiv. De kom til meg og lurte på om jeg ville være med å starte Item, sier Hjerpaasen. 

Vækerø.png
Items første kontor

Etter kort tid ble stiftelsesprotokollen undertegnet, navnet ble Item Consulting og fargeblinde Torleiv hadde den hel-grå logoen klar. Item var i gang.

Idéen som ble til virkelighet ble også raskt en suksess. Allerede det første året omsatte Item Consulting for 3,6 MNOK.

Et selskap for og med de ansatte

I dag er Item et ansatteid selskap, hvor over halvparten av de ansatte er med på eiersiden. Det å gi de ansatte ansvar for bedriftens fremtid har vært en del av bedriftsstragien siden oppstarten i 1999. 

Guntvedt forteller at denne motivasjonen kom som følge av ansettelseskulturen i konsulentselskapet der de tre gründerne først møttes og jobbet sammen. 

– Alle tre opplevde frustrasjon over at selskapet ansatte nye konsulenter litt ukritisk - vekst for vekstens skyld. Derfor ønsket vi å skape et arbeidsmiljø med bare flinke folk, forteller Guntvedt. 

Konsulent - men først og fremst medmenneske

Samtlige av medlemmene i ledelsen sier at menneskene bedriften består av er det viktigste vi har. Det er en god blanding av kompetanse og det å være medmenneske som gjør at kundene velger den mellomstore bedriften Item Consulting fremfor de største IT-selskapene. 

Hva er det som gjør at Item opplever så stor suksess?

– Suksessen bak Item er rett og slett de unike menneskene som jobber her. Alle er håndplukket ut fra kriterier og egenskaper vi ser etter hos en konsulent, sier Hjerpaasen.

– Den enkelte blir først gjort kjent med selskapet og får så opplæring etter behov og erfaring. Deretter får de frihet under ansvar. Dette gjør dem til viktige brikker i Items konsulentgjeng, forteller han. 

Sunn fornuft og dyktige kunder 

Daglig leder Svein Kibsgaard, som har jobbet i bedriften siden 2003, forteller at Item er gode på å ansette de rette, flinkeste og hyggeligste folkene. Han mener dette har mye å si for bedriftens vekst. 

– Vår strategi har alltid vært å la konsulentene peke teknologisk retning for selskapet. 

Våre konsulenter er problemløsere, har en god porsjon sunn fornuft, er i front på teknologi, og sist men ikke minst så er de hyggelige å jobbe sammen med, sier Kibsgaard. 

I tillegg sier Kibsgaard at også kundene gjør Item til en bedre bedrift.

– Vi har dyktige og kravstore kunder som vet hva de vil ha. De stiller høye krav til oss som selskap og til den enkelte konsulenten. Dette bidrar til at vi utvikler og fornyer oss sammen med kundene våre, sier han. 

Et inkluderende arbeidsmiljø

Manneken Peace.JPG
Manneken Pis

Item har hovedfokus på et inkluderende arbeidsmiljø, der alle fungerer sammen både i team og sosialt. For å få til dette, er det viktig at nye konsulenter passer inn sammen med de andre i bedriften. I tillegg bør de være er en god match blant kundene, da konsulentene sitter hos kunden mesteparten av tiden. 

Kibsgaard forteller at Item gjør mye for at de ansatte skal trives. I tillegg til jevnlige samtaler, er bedriften også veldig opptatt av å gjennomføre sosiale sammenkomster.

– Vi arrangerer en Item-dag hvert kvartal, hvor det settes av en hel arbeidsdag til sosiale aktiviteter og kunnskapspåfyll. I tillegg har vi egne Itemkvelder der alle treffes, spiser en god middag, finner på en morsom felles aktivitet, forteller Kibsgaard.

I år har bedriften 20-års jubileum, og dette ble feiret med en tur til Brüssel.

– Der gjennomførte vi både faglige og sosiale aktiviteter. Vi feiret også at flere av våre ansatte har vært i selskapet i 20 år. Det ble både diplom og gaver, forteller Kibsgaard, på blant annet Beate.

Belgisk sjokolade.jpg
Vi lager Belgisk sjokolade

 

Løsningsorientert ovenfor sine ansatte

Kibsgaard understreker at det er viktig å beholde flinke ansatte. Dette beviste ledelsen da seniorkonsulent Tom Arild Jakobsen fra Tromsø møtte kjærligheten et knapt år etter at han hadde begynt i 2012. 

– Jeg var hjemme på to ukers ferie i Tromsø og møtte verdens fineste jente der. Etter ett år med distanseforhold, kom vi frem til at jeg skulle flytte tilbake, forteller Jakobsen. 

Han hadde en samtale med daglig leder om avgjørelsen, og samtalen førte til at Jakobsen valgte å fortsette i Item. Han fikk lov til å starte et Tromsø-kontor, og i dag pendler han til Oslo når det er nødvendig. 

– Det siste året har jeg hatt en litt annerledes rolle enn tidligere. I tillegg til de vanlige konsulentoppdragene, hjelper jeg også nyansatte med å komme inn i Item-måten å drive prosjekter på, forteller Jakobsen om sin hverdag i bedriften. 

Ønsker flere kvinnelige IT-konsulenter

Antall jobbsøkende kvinner har steget innen IT-bransjen de siste årene, og med et inkluderende arbeidsmiljø som et av bedriftens hovedprinsipp, ønsker Item Consulting også å være en attraktiv arbeidsplass for kvinner. 

To av Items kvinnelige ansatte er Beate Roten og Sepideh Kanani. Roten er også en av dem som har jobbet lengst i bedriften. 

Hvor lenge har du jobbet i bedriften?

– Jeg har jobbet i Item Consulting siden oktober 1999, forteller Roten. 

Hva er det beste med arbeidsdagen din?

– Det er å møte mine kolleger, og det å kunne bidra til å løse kundenes utfordringer. 

Beate Roten.jpg
Beate Roten

Roten forteller at hun har hatt mange lærerike og varierte oppdrag hos ulike kunder gjennom årene hun har jobbet i bedriften. 

– Et par av mine kunder har jeg snart jobbet for, og kjent, i 20 år, sier Roten. 

Hva er dine arbeidsoppgaver?

– Jeg har i all hovedsak jobbet med IT-faglige oppgaver i løpet av disse årene. Men jeg har fått prøve meg på blant annet organisering av firmaturer - og det er vel nesten en vanskeligere jobb enn det å drive med utvikling, sier Roten med et lurt smil. 

 

 

 

Spennende arbeidsoppgaver

Sepideh Kanani har jobbet i bedriften siden 2017. På spørsmålet om hva det beste med arbeidsdagen er, svarer hun at det er de spennende oppgavene hun får lov til å jobbe med.

– Vi sitter hos kunden, og hver dag får vi nye oppgaver og utfordringer. Det er vanligvis veldig spennende, og jeg har aldri kjedelige eller rutinefylte dager, svarer Kanani. 

Sepideh Kanani.jpg
Sepideh Kanani

Hva er dine arbeidsoppgaver?

– Jeg er front-end utvikler og lager content management systemer for kunder. Dette gjør jeg hovedsakelig ved å bruke Enonic-plattformen, enten fra bunnen av eller ved å migrere eller oppgradere CMS-ene. 

I løpet av sine to år i bedriften har Kanani fått jobbe med flere interessante kunder, som Höegh Autoliners, Norsk institutt for vannforskning, Gjensidige og Storebrand.

 

 

Fornøyde ansatte fører til fornøyde kunder

I tillegg til å være dyktige på tjenestene de leverer, er også Item opptatte av å bygge gode kunderelasjoner. Dette er grunnen til at mange av konsulentene har vært hos samme kunde over flere år. 

Blant fornøyde kunder, finner vi Geno SA, som er et moderne samvirkeforetak. 

– Vi er svært godt fornøyd med Item som leverandør, sier Tore Sørgård, IT-sjef for Geno SA. 

– Vi opplever at Items konsulenter er kunnskapsrike og pålitelige. De er ærgjerrige og strekker seg langt for oss, forteller han. 

 

Veien videre 

Item Consultings fremtid ser både lys og spennende ut. I 2019 vil bedriften omsette for litt i overkant av 30 MNOK. Med flere større web- og applikasjonsutviklingsprosjekter på vei inn har bedriften også behov for flere flinke konsulenter. 

– Vårt mål er å ansette minimum 4-6 seniorkonsulenter neste halvår, forteller Kibsgaard. 

– De vi ser etter kan være både full stack, backend og frontend utviklere, men det viktigste er at de har et ønske om å være best på sitt område. De må også være opptatt av samarbeid og deling av kunnskap, samt trives i jobben som konsulent, sier han.

For å lykkes i den videre satsingen tror Kibsgaard at det gjelder å finne de riktige folkene som kan være med å lede bedriften i riktig teknologisk retning. 

– Vi må passe på at de som allerede jobber her trives og utvikler seg. I tillegg må vi levere innovative og gode løsninger til både nye og etablerte kunder, avslutter han.