Til hovedinnhold

Hvorfor universell utforming?

Publisert: 12. september 2017

De fleste av oss tar det for gitt å kunne surfe på nettet. Men det er en stor andel som opplever å ha flaks når de faktisk kan lese alt innholdet på et nettsted.

Et tilgjengelig nettsted er viktig fordi det betyr at flere personer kan bruke ditt nettsted. Uansett om nettstedet tilhører offentlig sektor, privat næringsliv eller en veldedig organisasjon, så betyr et tilgjengelig nettsted flere besøkende og flere mottakere av informasjon. Og selger du produkter og tjenester, så betyr dette økte inntekter.

Tingenes tilstand
En undersøkelse gjort av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) viser at norske bedrifter og virksomheter er for dårlige på universell utforming, og det er privat sektor som har størst utfordringer. Undersøkelsen har målt status blant 300 virksomheter i ulike næringsgrupper i både privat og offentlig sektor. Gjennomsnittet på alle virksomheter ligger på 51 prosent score, og det er nedslående.
Les hele undersøkelsen her 

En stor andel brukere har nedsatt funksjonsevne. Derfor må løsningene vi lager være universelt utformet. Men er det nok å bare følge lovkravene? Det å designe et godt nettsted handler ikke bare om å følge krav, men også å følge selve prinsippene bak universell utforming.

Meningsfylt innhold

En del av god designprosess er blant annet å identifisere målgrupper og deres utfordringer. Men målgruppen for universell utforming er mennesker i alle aldre, størrelser og med ulike ferdigheter. Slik at utformingen av nettstedet må gjøres på tvers av alle målgrupper, ikke bare for enkelte målgrupper.

Et viktig krav i WCAG er punktet om meningsfylt rekkefølge (1.3.2 Meningsfylt rekkefølge) Poenget med kravet er at alt innhold på siden skal presenteres på en måte som gir en logisk opplevelse og forståelse for brukeren.
Kravet sier noe om logisk oppbygning, men ikke noe om oppbygning av selve innholdet. Spørsmålet vi da må stille oss: Hva kan vi gjøre med innholdet for å gi økt mening?

Lovkrav
Etter 1 juli 2014 er alle nye nettsteder pålagt å følge lovkravene til universell utforming. DIFI har laget en veiledning til de kravene du må følge for å lage et universelt utformet nettsted, men hvordan fungerer dette i praksis?

Item består av webhoder med lang fartstid som kan universell utforming. Med vår erfaring kan vi hjelpe deg i prosessen med å få et godt tilgjengelig nettsted.

Ta kontakt:
Mathis Fenne, Rådgiver
Telefon: (+47) 45881000
E-post: mathis@item.no