Til hovedinnhold

Et intranett som engasjerer

Publisert: 12. september 2017

Intranettet skal være en arena hvor innhold opprettes og deles og skaper samhandling mellom de ansatte.

Og et intranett hvor alle ansatte kan bidra med innhold og bygge nettverk skaper engasjement. Til sammen bidrar dette til bedre kommunikasjon og økt produktivitet.

De fleste kjenner utfordringene knyttet til mengden informasjon som daglig dukker opp via e-post og andre kanaler. Og informasjonen som legges ut på intranettet forsvinner i mengden. Et moderne og velfungerende intranett håndterer dette, og skaper oversikt slik at de ansatte kan fortsette å utføre sine arbeidsoppgaver på en effektiv måte.

Kostnadseffektiv og hyllevare

Item er leverandør av IBM Connections. Løsningen er definert av de største analysebyråene som et av verdens ledende intranett og samhandlingsløsninger. Løsningen kommer hyllevare og er svært kostnadseffektiv i forhold til kjente konkurrerende intranettleverandører. Samtidig har connections åpne API-er som gir full fleksibilitet til å automatisere og integrere til og fra andre datakilder.

silo.png
Fjern siloene - samle informasjoen sentralt.

 

Så hvorfor skal du velge Connections?

Mye viktig informasjon lagres fortsatt på filservere, e-post og en del også på lokale PC-er. Og fler og flere benytter seg også av eksterne skytjenester som Dropbox og Skydrive. Informasjonen blir spredt utover er ofte vanskelig tilgjengelig for andre enn den som har lagt den inn, og av og til vanskelig å finne, selv for dokumenteieren.

Uansett hvilken plattform du jobber fra, enten mobil, nettbrett eller pc, det er Connections som er selve navet i virksomheten - der hvor all informasjon lagres og er tilgjengelig.

Alltid oppdaterte medarbeidere

Connections sikrer at medarbeiderene alltid har tilgang til oppdatert produktinformasjon. Alle dokumenter som det jobbes med i løsningen har versjonskontroll og det sikrer at viktig informasjon ikke går tapt. Dokumenter kan enkelt jobbes med lokalt på pc-en eller nettbrett, og synkroniseres samtidig med Connections, enten via mobil-appen eller plugin installert på pc-en.

Med andre ord – du kan jobbe som før, men dokumentet eksisterer kun ett sted!

Sikkerhet

Ett hvert foretak jobber med informasjon som er sensitiv, enten kundedata eller viktig strategisk informasjon. Og når dette lagres på eksterne tjenester, som skylagring, prosjektstyringsverktøy m.fl. så øker risikoen for at et eller flere dokumenter kommer på avveie.

Hensynet til sikkerhet er vektlagt i IBM Connections. Sensitiv informasjon tilgjengeliggjøres bare for de som har behov for å bruke den. I tillegg har vi samlet alle tradisjonelle eksterne tjenester inn i plattformen:

  • Dokumentproduksjon
  • Fillagring
  • Fildeling
  • Prosjektstyring
  • Møteromsløsning
  • Deling med eksterne
  • Sosial samhandling

Ved å fjerne siloene og samle disse tjenestene sentralt, reduserer risikoen for at uvedkommende får tak i din informasjon. Connections sørger også for at selskapet beholder dokumenter, men som samtidig blir automatisk utilgjengelig idet en ansatt slutter.

Hva skal til for å lykkes

For å lykkes med din intranett satsning så må løsningen du velger bli tatt i bruk på riktig måte. Samtidig må brukerne oppleve nytteverdi samtidig som ledelsen opplever at intranettsatsningen blir en god investering.

Item har bred erfaring med å rådgi kunder, og det sikrer at løsningen blir tatt i bruk på riktig måte og at brukerne opplever nytteverdi. Til sist og ikke minst at selskapet oppnår Return On Investment på sin satsning.

Ta kontakt med oss i dag for å få en presentasjon.