Til hovedinnhold

Er du riktig lisensiert på IBM programvare - License Metric Tool (ILMT)

Publisert: 12. september 2017 av Svein Kibsgaard

Item Consulting hjelper deg med tjenester for å sikre at du er riktig lisensiert på IBM programvare

Hvis bedriften har IBM-software og tellemetoden er Processor Value Units (PVU), så er man pålagt egne regler for lisensstyring og lisens-dokumentasjon. Følgende gjelder:

  • I utgangspunktet er man ved installasjon av PVU baserte lisenser på en server forpliktet til å ha lisenser for hele serverens totale antall PVU'er. Dette betegnes som Full Capacity
  • Dersom man kun benytter deler av serveren (Sub Capacity) til PVU-lisenser, betaler man bare ihht. Sub Capacity PVU-lisensvilkår. Dette gjelder hvis man benytter virtualisering av servere med f.eks. VMware, HyperV eller andre virtualiseringsverktøy
    En betingelse fra IBM for å kunne benytte Sub Capacity-reglene er at kunden bruker License (Metric Tool (ILMT) og leverer kvartalsvise rapporter fra dette 2 år tilbake i tid
  • Hvis IBMs krav ikke oppfylles og ILMT rapporter ikke kan fremvises så vil IBM betrakte installasjonen som Full Capacity og kreve lisensbetaling i henhold til dette

Det er unntak hvor man ikke trenger å installere ILMT. Disse er: 

  • Virtualiseringsverktøyet understøttes ikke av ILMT. Dette skal dokumenteres
  • Hvis kunden har mindre enn 1.000 ansatte og tilknyttede konsulenter. Med unntak av IT Service Providers
  • Hvis det er mindre enn 1.000 PVU’er i det totalt akkumulert på alle fysiske servere
  • Hvis det lisensieres i henhold til ”Full Capacity” metoden.

For disse unntakene kreves da Manuelle rapporter ihht. IBMs regelverk.

Merk at dersom kunden har outsourcet hele- eller deler av sine lisenser til en IT Service Provider så er det et absolutt krav om bruk av ILMT uansett om man ville kommet inn under et av unntakene ovenfor.

Ser du et behov for å se nærmere på IBM License Metric Tool, ta kontakt så tar vi gjerne et møte for å vise mulighetene det kan gi din organisasjon.

Se også IBM Processor Value Unit