Til hovedinnhold

Enonic CMS til Enonic XP

Publisert: 12. oktober 2017

Å migrere fra en plattform til en annen skaper alltid litt hodebry. Her skriver vi litt om erfaringer fra et Enonic CMS til Enonic XP prosjekt.

"Hæ? nytt publiseringsverktøy?"

"Ja, og det er kjempebra!"

"Hvor mye koster det da?"
"Fungerer ikke det gamle like bra?"

"Se på alle de nye flotte funksjonene!"
"Alle andre oppgraderer også.."

"La oss ta et lite forprosjekt for å vurdere dette"

Noen ganger ser man behov for å bytte publiseringsverktøy. Det kan være fordi den gamle leverandøren har sluttet å supportere verktøyet eller at eksisterende leverandør har kommet med en nyere og mer moderne versjon.

For bare få år siden var kanskje publiseringsverktøyet man kjøpte den gangen det beste, men utviklingen går raskt i vår bransje. Nye utviklingsmetoder og konsepter dukker opp og det gjør at man ser store fordeler i å oppgradere. Ofte har bedriften fått andre behov for å publisere ny og annen type informasjon fra andre kildesystemer på nettsidene sine og da må det være enkelt å lage integrasjoner mot disse.

Hvorfor bør man oppgradere og hva har man igjen for å oppgradere?

En kunde av Item ønsket å migrere fra Enonic CMS til Enonic XP. De hadde i flere år brukt CMS og de var fornøyd med deler av løsningen mens andre deler var de ikke så fornøyd med. De viste at Enonic XP var lansert og at dette var en ny plattform med mange nye muligheter. Det var en enklere utviklingsplattform for utviklere og mer funksjonsrik redaksjonsflate for redaktører å jobbe i.
Kunden slet med ønskede utvidelser som var komplisert å gjennomføre på CMS. Det er begrenset med utviklingsressurser på CMS og man så større fordeler med XP som bygger på en moderne MVC arkitektur med server-side javascript. 
Både utviklere som jobbet med systemet og redaktører som publiserte innhold så frem til en mer moderne plattform å jobbe i.
Vi gjennomførte et forprosjekt sammen med Enonic hvor vi gikk gjennom løsningen som kunden brukte. Vi gikk gjennom alle nettsider for å vurdere migreringskompleksitet, hvilken informasjon som ble hentet fra API og hvordan løsningen så ut på mobil og nettbrett.
Ut fra forprosjektet kom man frem til et omtrentlig kostnadsestimat og en prosjektplan for gjennomføringen.

Kunden gjorde sine avveininger både for og i mot og bestemte seg for å gjennomføre prosjektet. 

Gjennomføring av et slikt prosjekt

Enonic tilbyr et verktøy som heter CMS2XP som migrerer innholdet fra CMS til en struktur som XP kan importere. Verktøyet er åpent tilgjengelig på github.

CMS2XP installeres på samme server som CMS er installert på. Det kobler seg til CMS databasen og henter ut alt innhold som det legger i en xmlstruktur lokalt på server. Denne strukturen importeres deretter inn i XP hvor man vil finne igjen alt innholdet fra CMS.

Deretter må alle komponenter bygges på nytt i XP og det tar tid. Det gjøres ved at man ser på kildekoden til alle sider i den gamle løsningen og kopierer html over til de delene man lager i XP. Css og javascriptbiblioteker kan vanligvis gjenbrukes slik de er og kopieres over. Det betyr at det er en ganske stor migreringsjobb selv om man får flyttet alt innhold over ved hjelp av CMS2XP.

Redaktører bør trenes opp i XP underveis slik at de er forberedt på den nye metoden å jobbe på. XP er et nytt system og det er andre måter å jobbe med innhold på som kan være uvant. Kurs for redaktører underveis i prosessen er viktig å tenke på her. 

Justeringer på innhold etter migrering er også normalt. Bilder blir kanskje ikke helt som de var på den gamle løsningen og komponenter er litt forskjellig å jobbe med. 

Lønnsomheten

En vurdering som må tas før man setter i gang er selvfølgelig: er det lønnsomt å flytte fra CMS til XP?
Det koster både ressurser og penger å bytte publiseringsverktøy. Selv om man i dette tilfellet får med innholdet så må likevel alle komponenter bygges på nytt i XP.

Vår vurdering er ja basert på følgende vurderinger:

Det er lettere å få tak i utviklingsressurser til XP. XP er open source og bruker moderne teknologi og grensesnitt, HTML5 og Javascript og det er dermed lettere å få tak i kompetent personell til å jobbe med og videreutvikle løsningen senere.

Ved bruk av Enonic XP trenger man ikke lenger databaseserver eller applikasjonsserver. Det vil si man sparer inn kostnader på lisens og vedlikehold.

XP er ikke bare et publiseringsverktøy men en plattform for applikasjoner. Har man forretningsapplikasjoner eller regnearkprosesser har man en godt egnet plattform for å utvikle nye applikasjoner. Content studio i XP er jo en applikasjon.
Item har laget flere applikasjoner for kunder på Enonic XP. Les mer om hvordan de bruker XP til  logistikk hos Technip eller rekruttering av nye musikere hos Oslo filharmonien.

Man må se litt langsiktig på det og se besparelser over tid for de kommer.

XP fordeler summert:

  • Integrert database, app-server og søkemotor. Ingen 3. parts lisenser og vedlikehold.
  • Moderne teknologi og arkitektur.
  • Veldig enkelt å lage en profesjonell webside i content studio
  • Man kan også lage applikasjoner i XP. Man kunne f.eks laget spotify med XP.
  • Gratis og open source versjoner i tillegg til lisensierte utgaver
  • Superraskt og brukervennlig
  • God dokumentasjon og supporttjenester. Linker til dette i admin grensesnitt
  • Enonic market tilbyr apps og bibliotek som gjør det enkelt å utvide løsningen.
  • Stor brukermasse med godt diskusjonsforum.
  • Det arrangeres ofte Meetups for både redaktører og utviklere hos Enonic hvor man treffer andre som bruker samme løsning og man kan utveksle erfaringer og ideer.

Vurderer dere en migrering?

Ta kontakt med oss i dag hvis dere har lyst å høre mer om hvordan Item kan hjelpe dere.

 

Enonic.png