Til hovedinnhold

Tom Arild Jakobsen

Seniorkonsulent

Tom Arild er en dyktig systemutvikler og arkitekt som jobber med hovedvekt på utvikling av avanserte web-applikasjoner, datastrømmer og integrasjoner. Tom Arild jobber både frontend og backend med teknologier som Enonic XP, Play Framework, Spring, Apache Kafka, React og VueJS.

Tom Arild jobber mest med programmeringsspråkene JavaScript, TypeScript, Java, Scala og Kotlin. Sekundært jobber han med C# og Python.

Han har spisskompetanse på integrasjon og grensesnittprogrammering. Han har også mye erfaring med – og holder workshops i – temaet universell utforming (med fokus på WCAG 2.1).

Tom Arild har en Mastergrad i Informatikk fra Universitetet i Tromsø. Masteroppgaven tok for seg integrasjon av en regelmotor inn i en egenutviklet mellomvareplatform. Han har jobbet i Item Consulting siden 2012.

Tom Arild er sertifisert Enonic CMS og XP Developer. Tom Arild inngår i ledergruppen.

Epost: tom@item.no

Telefon: (+47) 408 29 232

Kontakt oss

Vil du kontakte oss kan du sende mail på firmapost@item.no .

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev:

Meld meg på / Meld meg av